Slađana Krpić nova članica Uprave Poslovne inteligencije

Slađana Krpić nova članica Uprave Poslovne inteligencije

Slađana Krpić nova je članica Uprave tvrtke Poslovna inteligencija, koja se proširila na četiri člana.

Krpić je do sada vodila Business Analytics odjel konzaltinga, a sada će se pridružiti Upravi u kojoj su već Dražen Oreščanin, Anita Cvetić Oreščanin i Lidija Karaga.

Svoj put u Poslovnoj inteligenciji Slađana započinje 2005. godine kada se po završetku EFZG fakulteta, smjer Poslovna informatika, pridružuje kao pripravnica u odjelu konzaltinga. Od početka je radila na zahtjevnim projektima i složenim rješenjima za velike klijente, kao što su PBZ Card, Merkur, Telekom Slovenije, Dukat, a kasnije i Fortenova, Atlantic grupa i Auto Zubak te mnogi drugi.

Od 2010. je na upravljačkim pozicijama u Poslovnoj inteligenciji i ima bogato iskustvo u vođenju projekata i timova u području analitike, planiranja i budžetiranja, izvještavanja, prediktivnog modeliranja i financijske konsolidacije. U tom period Slađana je prošla brojne edukacije, kako tehničke, tako i soft skills i coaching tečajeve i radionice te je gradila svoju konzultantsku ekspertizu podjednako kao i umijeće upravljanja ljudima i projektima. Slađana je trenutno pred završetkom MBA studija, a na novoj poziciji će zajedno s Lidijom Karagom će biti odgovorna za područje Konzaltinga i implementacije s osobitim naglaskom na projektne isporuke i razvoj kompetencija konzultanata.