Hoće li Agencija za zaštitu osobnih podataka dobiti nove čelnike?

Hoće li Agencija za zaštitu osobnih podataka dobiti nove čelnike?

Ministarstvo pravosuđa i javne uprave objavilo je Javni poziv s ciljem zapošljavanja ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za zaštitu osobnih podataka.

Kandidati koje u konačnici imenuje Hrvatski sabor na prijedlog Vlade moraju biti hrvatski državljani s prebivalištem u Hrvatskoj, imati VSS, deset godina radnog iskustva u struci, biti stručnjaci u području zaštite osobnih podataka i ne biti članovi neke političke stranke.

Na čelu Agencije trenutno je Zdravko Vukić, dok je njegov zamjenik Igor Vulje. Nije poznato hoće li se i oni javiti na poziv, s obzirom da imaju pravo na još jedan mandat. Više informacija o Javnom pozivu dostupno je u Narodnim novinama.