IT-ovac Krunoslav Hrnjak među kandidatima za Upravu Zagrebačkog holdinga

IT-ovac Krunoslav Hrnjak među kandidatima za Upravu Zagrebačkog holdinga

IT konzultant Krunoslav Hrnjak jedan je od najmanje 56 kandidata koji su se prijavili na natječaju za člana Uprave Zagrebačkog holdinga.

Slanje prijava na navedeni natječaj završeno je prekjučer, a informaciju o tome da se prijavio Hrnjak je objavio još prije nekoliko dana na Linkedinu.

U telefonskom razgovoru za rep.hr istaknuo je kako bi Hrvatska mogla biti jednako digitalizirana kao Estonija, kad ne bi bilo pomanjkanja političke volje i jako teške koordinacije između AKD-a, Fine i APIS IT-a. Tema koju smatra važnom neovisno od samog  natječaja je digitalni potpis, a digitalno je potpisao i prijavu za Holding, pri čemu je rekao kako bi digitalni potpis morao biti priznat te kako se nada kako ga neće diskvalificirati jer se nije potpisao na klasični način.

Na internetu je objavio i Program razvoja Holdinga (PDF) s pet glavnih aktivnosti.

U području Razvoja ljudskih potencijala smatra kako bi Holding trebalo učiniti atraktivnim mjestom zapošljavanja i ambicioznom kadru te ističe kako bi trebalo primijeniti EPSO model kod selekcije kandidata. U praksi to bi značilo da tvrtke Holdinga ne pribavljaju kandidate sami, nego ih biraju iz Holdingovog poola koji je prošao prethodnu selekciju.

Kad je u pitanju Transparentna javna nabava, ističe veliki gubitak povjerenja u procese i zalaže se za model centralizirane javne nabave uz opće i specifične uvjete po definiranim procesima.

Treća točka koju ističe je Fokusiranje na osnovne zadaće i povećanje kvalitete usluge prema građanima. Misli kako bi fokus Holdinga trebao biti na komunalnim uslugama i uvođenju digitalnih tehnologija, dok bi tvrtke koje se ne bave komunalnim uslugama poput Gradskih ljekarni i Gradskog stambenog komunalnog gospodarstva izdvojio iz Holdinga.

Kao četvrti dio programa navodi Razvoj novih projekta kroz modele javno privatnog partnerstva. Vjeruje kako je model gradnje žičare trebao biti takav da su tvrtke koje je grade trebale dobiti koncesiju na njezino korištenje, a ako ne bi bilo moguće pronaći nijednu koja je htjela graditi, onda ponuditi isti model uz subvenciju.

U području Digitalizacije usluga i korisničkog iskustva - pametni grad, zalaže se za jednostavnu komunikaciju, ugovaranje i konzumaciju usluga građanima digitalnim putem. Zalaže se i za mogućnost ugovaranja usluga na daljinu, korištenje elektronske osobne iskaznice i digitalnog potpisa, pokretanje jedinstvene točke informiranja o svim gradskim tvrtkama i objedinjenog računa za sve usluge te razne usluge koje je najlakše opisati kao Pametni grad.

Upitan da procijeni kolike su mu šanse da dobije navedeni posao rekao je da vjeruje da su 1:10, no kako mu je prijavom bilo bitno i omogućiti izbor kvalitetnih kandidata te uvući gore navedenih pet točaka u javnu raspravu. Ako i ne bude izabran, volio bi da one u nekoj mjeri zažive i donesu nove perspektive Gradu Zagrebu, a nakon toga se promjene propagiraju i na razini države.

Rođen je 1980. godine, završio je FER i poslijediplomski studij Organizacija i menadžment na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Trenutno ima vlastitu tvrtku Yottabyte, a u njegovom životopisu mogu se pronaći različite pozicije u HOPS-u, Infosistemu, InfoMaxu, King ICT-u, Siemensu i CARNET-u. Od 2013. godine je i sudski vještak za informatiku i telekomunikacije.