Osječka tvrtka razvila e-Ugovor

Osječka tvrtka razvila e-Ugovor

Osječka tvrtka Self Legal nedavno je razvila platformu e-Ugovor namijenjenu kupnji i samostalnoj izradi ugovora online.

To je, nakon LegalCreatora o kojem je rep.hr izvještavao prošle godine, vjerojatno drugo takvo rješenje namijenjeno hrvatskom tržištu.

e-Ugovor Nudi digitalne primjere dokumenata, upute za njihovo kreiranje i uređivanje te omogućuje korisnicima da prilagode ugovore prema svojim potrebama. Riječ je o ugovofima namijenjenim fizičkim osobama kao što su ugovori o kupoprodaji, zajmu, najmu, zakupu, darovanju, pružanju usluga i drugi

Platforma je dostupna na web stranicama e-Ugovor.com