Odvjetnici pokrenuli web platformu koja kreira ugovore

Odvjetnici pokrenuli web platformu koja kreira ugovore

Odvjetničko društvo Porobija & Špoljarić pokrenulo je digitalnu platformu LegalCreator namijenjenu izradi personaliziranih ugovora.

Riječ je o servisu nastalom u suradnji s nizozemskim docbldrom i varaždinskim Identyumom, a namijenjen je primarno onima koji nemaju vlastitog pravnika na raspolaganju, a žele na jednostavan način žele doći do personaliziranog ugovora.

Korisnici trenutno mogu kreirati pet vrsta ugovora na hrvatskom i engleskom jeziku, no njihov broj će s vremenom rasti. Trenutno su to Sporazum o povjerljivosti - NDA, Ugovor o darovanju nekretnine, Ugovor o kupoprodaji nekretnine, Ugovor o radu i Ugovor o zajmu. Cijene kreiranja dokumenta su istaknute unutar servisa, a povoljnije su za one koji se odluče za neki oblik godišnje pretplate.

Kreiranju ugovora prethodi njegovo automatizirano sastavljanja, tijekom kojeg korisnik mora odgovoriti na niz pitanja kako bi skrojio ugovor kakav mu treba. U slučaju kreiranja NDA ugovora, korisnik primjerice bira otkrivaju li obje strane povjerljive informacije, želi li pored obveze naknade štete u ugovor unijeti i ugovornu kaznu i slično. U nekim slučajevima poput određivanja svrhe dijeljenja povjerljivih informacija, sustav pomaže navodeći primjere najčešćih svrha iz prakse. Po završetku unošenja podataka obje ugovorne strane slijedi plaćanje i izrada ugovora usklađenog s važećim propisima u .docx formatu.

LegalCreator dostupan je na adresi https://legalcreator.psod.hr/hr