Žene u svijetu plaćene 22 posto manje nego muškarci

Novi izvještaj ITUC-a (Međunarodna konfederacija sindikata) objavljen povodom 8. ožujka, Međunarodnog dana žena, otkriva da bi razlika u plaći između muškaraca i žena diljem svijeta mogla biti veća nego što to pokazuju službeni vladini podaci.

Izvještaj „(Ne)ravnopravnost spolova na tržištu rada“ temelji se na rezultatima istraživanja provedenog na uzorku od 300.000 žena i muškaraca u 20 država, a anketa je popunjavana putem Interneta tijekom 2007. godine i prva tri tromjesečja 2008. godine. Prema tom izvještaju razlika u plaći iznosi 22 posto, a ne 16,5 posto što je službeni podatak i podatak kojeg je ITUC objavio 8. ožujka prošle godine. 

Izvještaj također potvrđuje prethodne rezultate da sindikalno članstvo, a posebice uključenost žena u kolektivne ugovore, vodi ka puno boljim primanjima kako za žene tako i za muškarce, kao i ka boljoj plaći za žene u odnosu na njihove muške kolege. Ostali ključni rezultati uključuju potvrdu da žene s višom stručnom spremom stvarno imaju plaću nižu od svojih muških kolega, nadalje, da je ta razlika manja u javnom nego u privatnom sektoru, te da se razlika u plaći povećava sa starošću.

Izvještaj također ispituje utjecaj gospodarske recesije na zapošljavanje i prihode žena. Prijašnje krize su imale posebno negativan učinak na žene u državama u razvoju u sektoru izvoznih industrija i poljoprivrede. Bilo koja smanjenja izdvajanja vlade za zdravstvo, socijalnu zaštitu i obrazovanje često najjače pogađaju žene. U kontekstu akcija koje poduzima vlada kako bi riješila sadašnju krizu, posebnu pažnju treba obratiti na učinke politika na žene.