Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva traži ljude

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva traži ljude

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva raspisao je četiri natječaja za posao.

Otvorene su pozicije za dva savjetnika za razvoj digitalnog društva i dva sektorska koordinatora za razvoj digitalnog društva.

Iako je u pozivu na natječaj navedeno kako se traže IT stručnjaci, u samim natječajima za posao (PDF) taj dio definiran je samo završenim fakultetima odgovarajućeg profila i nepreciznom definicijom znanja rada na računalu koja se dokazuje neovjerenom kopijom indeksa fakulteta ili svjedodžbe srednje škole iz kojih je vidljivo da je položen predmet informatika. Doduše, traže se i četiri godine iskustva na odgovarajućim poslovima, ali bez ikakvog pojašnjenja što se smatra odgovarajućim poslovima u ovom kontekstu.

Što se fakulteta tiče, u obzir dolaze oni iz područja tehničkih znanosti iz područja elektrotehnike, računarstva, tehnologije prometa i transporta te društvenih znanosti iz područja informacijske i komunikacijske znanosti.

Neto plaća savjetnika iznosi oko 9.150 kuna, a iznos raste ovisno o godinama staža (0,5 posto više za svaku godinu staža) i drugim okolnostima koje mogu utjecati na plaću poput broja djece, završenog doktorata i sličnih. Neto plaća sektorskog koordinatora iznosi oko 10.400 kuna, uvećano za već navedene okolnosti.

Savjetnik za razvoj digitalnog društva koji će raditi u Sektoru za planiranje i strategiju razvija digitalnog društva radit će poslove izrade nacrta politika upravljanja, kvalitete i sigurnosti javnih digitalnih usluga, davati preporuke za unaprjeđenja digitalnih javnih usluga, pratiti stanje i davati preporuka za uvođenju novih rješenja, pružati stručnu potporu Vijeću za državnu informacijsku Infrastrukturu; sudjelovati u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje te obavljati druge poslove koje mu povjere državni tajnik Središnjeg državnog ureda, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i načelnik sektora.

Savjetnik za razvoj digitalnog društva koji će raditi u Sektoru razvoja digitalne infrastrukture i usluga u javnom sektoru obavljat će poslove analize i standardizacije kroz izradu planova i programa za posebna područja primjene digitalnih tehnologija što obuhvaća računalne komunikacije, internet tehnologije, podatkovne centre, računalnu opremu i operacijske sustave te usluge najma i održavanja digitalnih IKT sustava. Sudjelovat će u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje te obavljati i druge poslove koje mu povjere državni tajnik Središnjeg državnog ureda, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i načelnik sektora.

Prvi Sektorski koordinator za razvoj digitalnog društva koji će raditi u Sektoru razvoja digitalne infrastrukture i usluga u javnom sektoru obavljat će najsloženije poslove sustavnog unapređivanja i standardizacije javnih digitalnih usluga u Republici Hrvatskoj, analizirati i pratiti izvršenje pokazatelja, pružati podršku razvoju e-usluga koje razvija središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove e-Hrvatske; koordinirati suradnju s javnim i privatnim sektorom koji djeluju u području standardizacije digitalnog društva, dati preporuke za korištenje javnih digitalnih usluga; sudjelovati u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje razdoblje te obavljati druge poslove koje mu povjere državni tajnik Središnjeg državnog ureda, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i načelnik Sektora.

Drugi Sektorski koordinator za razvoj digitalnog društva koji će raditi u Sektoru razvoja digitalne infrastrukture i usluga u javnom sektoru sudjelovat će s nadređenima u organizaciji, koordinaciji i upravljanju provedbom projekata najsloženije razine u području razvoja sigurnosnih, tehničko-tehnoloških i znanstveno utemeljenih i u praksi potvrđenih pretpostavki i postupaka sustavnog korištenja infrastrukture informacijsko-komunikacijske tehnologije u javnopravnim tijelima, a koji zahtijevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu. Pripremat će stručne i druge podloge potrebne u upravljanju informatičkom infrastrukturom i razvojem modela naprednije uporabe informatičke infrastrukture, sudjelovat će u izradi strateškog plana Središnjeg državnog ureda za trogodišnje
razdoblje te obavljati druge poslove koje mu povjere državni tajnik Središnjeg državnog ureda, zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda i načelnik Sektora.

Rok za prijavu na natječaj je nedjelja, 7. siječnja ove godine.

Rep.hr-ov YouTube kanal odnedavno donosi više sadržaja. Pretplatite se ovdje.