Prosječna hrvatska plaća u prosincu 5277 kuna

Prosječna neto plaća po radniku u prosincu 2008. godine iznosila je 5.277 kuna, tijekom 2008. prosječne plaće bile su znatno više u državnom nego u privatnom sektoru, a najviše plaće zabilježene su u financijskom poslovanju.

Prosječna plača u prosincu u odnosu na studeni 2008. godine nominalno je veća za 4,2%, a realno za 4,8%, dok je prosječna bruto plaća po radniku u prosincu 2008. godine iznosila 7.655 kuna i nominalno je veća 4,7%, a realno 5,3% u odnosu na studeni 2008. godine. 

U prosincu 2008. godine pravne osobe u Republici Hrvatskoj su za bruto plaće isplatile sredstva u ukupnom iznosu od 7.392,9 milijuna kuna, što je nominalno za 4,0%, a realno za 4,6% više od isplata u studenome 2008. godine. Isplaćena sredstva za neto plaće u prosincu 2008. godine (5.096,4 milijuna kuna) također bilježe rast nominalno za 3,6%, a realno za 4,2%, u odnosu na isplate u prethodnome mjesecu. Na rast plaća u prosincu 2008. utjecale su isplate božićnica, nagrada za rad, bonusa, trinaestih plaća, poklona djeci i slično. 

Prosječne plaće u državnom sektoru 6054 kune, u privatnom 4788 kuna

Poslodavci u privatnom vlasništvu isplaćuju radnicima znatno manje plaće od onih u državnom vlasništvu. Prosječno isplaćena neto plaća u prosincu 2008. godine u državnom sektoru iznosila je 6.054 kune, i veća je od republičkog prosjeka za 14,7%, a u privatnom sektoru 4.788 kuna i manja je od republičkog prosjeka za 9,3%. 

Najviše plaće u financijskom poslovanju

Kad se plaće promatraju po područjima djelatnosti u prosincu 2008. godine, najveći prosjek plaća isplaćen je u djelatnosti financijskog poslovanja i iznosio je 13.044 kuna bruto, odnosno 8.517 kunu neto, a najniži u djelatnosti hotela i restorana bruto iznos od 5.564 kuna, odnosno neto 4.002 kune.

Dakle, kod prosječnih neto plaća po djelatnostima omjer između najnižeg i najvišeg prosjeka je bio 1 prema 2,1, a što znači da su u djelatnosti hotela i restorana prosječne neto plaće manje za 4.515 kuna, odnosno više nego duplo manje od prosječnih plaća isplaćenih u sektoru financijskog poslovanja. Sektor financijskog poslovanja gdje su prosjeci najveći ima neto plaće za 61,4% veće od državanog prosjeka, a bruto za čak 70,4% veće od prosjeka.

U prosincu 2008. godine djelatnost hotela i restorana zaostaje 24,2% za prosjekom. Za republičkim prosjekom zaostaju i djelatnosti ribarstva 22,8%, građevinarstva 17,6%, trgovine 15,4%, privatnih kućanstava 12,8%, prerađivačke industrije 8,7%, poljoprivrede, lova i šumarstva 2,4%, ostalih društvenih i socijalnih djelatnosti 2,3% te djelatnost obrazovanja 1,2%. 

Najviše plaće u Zagrebu, nijniže u Međimurskoj županiji

Visina isplaćene plaće jedan je od važnih kriterija za određivanje kupovne moći stanovništva, te stupnja razvijenosti županije, grada ili općine. U prosincu, kao i u svim prethodnim mjesecima 2008. godine, kod svih županija osim u Gradu Zagrebu bilježi se zaostajanje plaća u odnosu na državni prosjek.

Već duže vrijeme zaostajanje je posebno prisutno u Međimurskoj, Bjelovarsko–bilogorskoj, Vukovarsko–srijemskoj, Požeško–slavonskoj, Virovitičko–podravskoj te Brodsko–posavskoj županiji gdje su plaće preko 20% niže od republičkog prosjeka.

Po županijama prosječne neto plaće isplaćene u prosincu 2008. godine kretale su se od 3.828 kuna u Međimurskoj županiji do 6.100 kuna u Gradu Zagrebu, dakle između najvišeg i najnižeg prosjeka po županijama razlika je čak 2.272 kune. Najniži prosjek neto plaća po radniku u prosincu 2008. godine uz Međimursku županiju bilježi i Bjelovarsko-bilogorska županija s iznosom od 3.825 kuna i zaostajanjem od 27,5% od prosjeka, te Vukovarsko – srijemska županija s iznosom od 4.038 kuna i zaostajanjem od 23,5% od prosjeka.

Razdoblje HR prosjek (bruto) HR prosjek (neto)
 X. 2007.  6.636 kn 4.579 kn 
 XI. 2007.  6.818 kn 4.693 kn
 XII. 2008.  7.266 kn 4.971 kn 
 I. 2008. 6.945 kn  4.753 kn 
 II. 2008. 7.088 kn  4.824 kn 
 III. 2008. 7.088 kn  4.824 kn 
 IV. 2008. 7.156 kn  4.868 kn 
 V. 2008. 7.179 kn  4.890 kn 
 VI. 2008. 7.363 kn  5.002 kn 
 VII. 2008. 7.224 kn  4.998 kn 
 VIII. 2008. 7.280 kn  5.044 kn 
 IX. 2008. 7.155 kn  4.968 kn
 X. 2008. 7.232 kn  5.015 kn 
 XI. 2008. 7.314 kn  5.063 kn 
 XII. 2008. 7.655 kn  5.277 kn 

 

Zavod za statistiku i Fina različito prikazuju prosječnu plaću

Prosječna hrvatska plaća u prosincu 2008. godine prema podacima Financijske agencije iznosi 5277 kuna, dok prema podacima Državnog zavoda za statistiku iznosi 5410 kuna, može se vidjeti u podacima koje objavljuju ove dvije institucije.

Prosječna plaća u travnju 5295 kuna

Prosječna hrvatska plaća u travnju 2009. godine iznosila je prema izračunu Državnog zavoda za statistiku 5295 kuna neto, odnosno 7700 kuna bruto.