HZZ provodi mjere za poticanje zapošljavanja

Hrvatski zavod za zapošljavanje započeo je s provedbom mjera poticajnog zapošljavanja koje su u njihovoj nadležnosti, u skladu s Odlukom o prohvaćanju Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja za 2009. i 2010. godinu koju je Vlada donijela 21. svibnja ove godine.

U 2009. godini predviđeno je uključivanje u programe za poticanje zapošljavanja 6.227 osoba i od toga do 31. srpnja 2009. uključeno je i zaposleno 4.641 osoba, što iznosi 74,5 posto realizacije plana. 

Hrvatski zavod za zapošljavanje provodi tri razlicita programa za što brži povratak nezaposlenih osoba u svijet rada. Prvi program je sufinanciranje zapošljavanja i sufinanciranje obrazovanja za poznatog poslodavca. Sufinancira se zapošljavanje mladih osoba bez radnog staža, dugotrajno nezaposlenih osoba, osoba iznad 50 godina starosti i zapošljavanje posebnih skupina nezaposlenih osoba. Obrazovanje za poznatog poslodavca odnosi se na poslodavca koji je zaposlio osobe s evidencije Zavoda ali im nedostaju neke dodatne vještine, znanja za obavljanje tog posla. Isto tako Zavod sufinancira obrazovanje radnika koji su vec u radnom odnosu u cilju zadržavanja radnog mjesta a za koje mu je potrebno dodatno znanje zbog modernizacije proizvodnje. Ovim programom do sada je obuhvaćeno 826 osoba.

Drugi program je obrazovanje za potrebe tržišta rada. Ovim programom provodi se obrazovanje nezaposlenih osoba s evidencije Zavoda kako bi bili što konkurentniji na tržištu rada. Najčešći programi obrazovanja su: zavarivači, programer CNC strojeva, konobari, kuhari, poslužitelji jela i pića, njegovateljice, monter cjevovoda i vatrogasac. Obrazovanje za potrebe tržišta rada provodi se za 2.654 osoba.

Treći program odnosi se na zapošljavanje u javnim radovima koji Zavod provodi u suradnji s jedinicama lokalne samouprave. Ove godine djeluje se na uključivanje dugotrajno nezaposlenih osoba niže razine obrazovanja, a posebice onih koji su preko tri godine u evidenciji nezaposlenih u programe društveno korisnog rada. U javnim radovima zaposleno je 1.161 osoba. Zavod za zapošljavanje zadužen je i za provedbu mjera zapošljavanja iz Nacionalnog programa za Rome/Akcijski plan Desetljeća za uključivanje Roma 2005. do 2015. godine. Do kraja srpnja 2009. ukupno je ukljuceno 166 osoba u programe Zavoda za poticanje zapošljavanja.