Zagreb planira nabavu sustava za centralni obračun plaća

Zagreb planira nabavu sustava za centralni obračun plaća

Grad Zagreb objavio je Nacrt dokumentacije za nabavu sustava za centralni obračun plaća, a procijenjana vrijednost sustava iznosi 1,75 milijuna eura plus PDV.

Dokumentacijaj je trenutno na prethodnom savjetovanju, što znači da natječaj prije objave može doživjeti i određene izmjene.

Glavna funkcija spomenutog sustava je obračun osobnog dohotka za zaposlenike Grada Zagreba i svih ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač. Sustav obračunava i drugi dohodak za potrebe Grada Zagreba i svih ustanova kojima je Grad Zagreb osnivač.

Sustav mora u cijelosti biti usuglašen sa zakonskim i pravnim okvirom koji reguliraju dohodak, primjenjivim kolektivnim ugovorima koji su na snazi u Gradu Zagrebu i ustanovama kojima je Grad Zagreb osnivač, te pravilima i poslovnim procedurama koje se koriste za obračun osobnog i drugog dohotka. U svojoj punoj funkciji, očekuje se da će informatički sustav obračunavati osobni dohodak za više od 12.000 zaposlenika raspoređenih u više od 340 pravnih osoba, dok će u procesu obračuna osobnog dohotka biti uključeno više od 800 korisnika. Osim osobnog dohotka, informatički sustav centralnog obračuna plaća mora biti u mogućnosti obračunati drugi dohodak (redovno i povremeno) za više desetaka tisuća osoba raspoređenih u više od 340 pravnih osoba.

Centralni obračun plaća Grada Zagreba osim gore navedenih zahtjeva, mora udovoljavati i sigurnosne standarde, osobito zaštite osobnih podataka i biti siguran od neovlaštenog pristupa. Sustav mora biti prilagođen radu u virtualiziranoj okolini baziranoj na WMvare hipervizoru. Očekuje se da informatički sustav bude sagrađen na otvorenim i industrijski standardnim alatima, da može razmjenjivati podatke s drugim sustavima, te da ga je moguće integrirati u postojeće knjigovodstveno-računovodstvene, kadrovske i druge informatičke sustave naručitelja koristeći industrijski standardne protokole poput REST API-ja i/ili integracije s industrijskim standardnim ESB rješenjima poput Microsoft Biztalk/SAP ESB.

Dobavljač informacijskog sustava, osim isporuke sustava mora osigurati i odgovarajuću edukaciju za ključne korisnike naručitelja, kao i edukaciju za krajnje korisnike sustava. Mora osigurati i implementaciju sustava u Gradu Zagrebu i ustanovama kojima je Grad Zagreb osnivač, kao i osigurati transformaciju i uvoz svih matičnih podataka nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava. Mora osigurati i tehničku i poslovnu podršku tijekom implementacije informacijskog sustava, odnosno tijekom trajanja ugovora.

Tvrtke koje se jave na natječaj moraju imati minimalni godišnji promet u visini 60 posto iznosa natječaja (1,05 milijuna eura plus PDV) tijekom zadnje tri godine te zbroj vrijednosti istih ili sličnih poslova (licence, implementacije ili održavanja) minimalno 1,75 milijuna eura plus PDV, odnosno u visini procijenjene vrijednosti nabave.

Minimalno dvije isporuke moraju se odnositi na proizvod koji je predmet ponude i na kojem se obračunava osobni dohodak, svaka od tih instalacija mora obračunavati osobni dohodak za najmanje prosječno 1.000 zaposlenika mjesečno (ukupno, u jednom ili više povezanih pravnih subjekata).

Ostanu li uvjeti isti kad natječaj bude objavljen, bit će potrebno imati certifikate ISO 27001 i ISO 20000-1, a prilikom izbora izvoditelja ključna će biti cijena s 90 posto utjecaja i produženje jamstvenog roka s 10 posto utjecaja.