Zagreb objavio natječaj za nabavu MS licenci vrijednih 14,3 milijuna kuna

Zagreb objavio natječaj za nabavu MS licenci vrijednih 14,3 milijuna kuna

Grad Zagreb objavio je danas natječaj za nabavu Microsoft licenci vrijednih 14,3 milijuna kuna.

To je vjerojatno prvi IT natječaj s većim iznosom otkad se privremeno zaustavilo raspisivanje natječaja koji nisu hitni. Riječ je o okvirnom sporazumu (PDF), što znači da konačna vrijednost ugovora može iznositi i manje od iznosa koji će biti dogovoren. Ugovor će vrijediti za razdoblje od 1. lipnja 2020. godine do 30.5.2023. godine, s time da pojedinačni rok isporuke ne smije biti duži od 45 dana.

Predmet nabave je nastavak održavanja postojećih i nabavka novih Microsoft proizvoda i usluga unutar Enterprise modela (EA) u skladu s dokumentacijom i troškovnikom objavljenima u natječaju.

Osim licenci, od ponuditelja se očekuje i dodatne usluge poput godišnje radionice o licenciranju i drugih usluga o licenciranju, konzultantske usluge o digitalnoj transformaciji radnog mjesta, konzultantske usluge o sigurnosti radnog mjesta, konzultantske usluge o modernizaciji data centra, konsolidacija i migracija postojećih SQL baza podataka Grada Zagreba, analiza postojećeg stanja SQL servera, planiranje konsolidacije i migracije te migracija.