Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku predstavljen razvojni projekt

Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku predstavljen razvojni projekt

U središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku predstavljeni su dosadašnji rezultati na zajedničkom projektu Instituta Ruđer Bošković i tvrtke Omega software d.o.o.

Svrha projekta je prije svega kreiranje i implementacija sustava koji bi podržao elektroničku, standardiziranu i sigurnu razmjenu dokumenata i zapisa među tijelima državne uprave.

Projekt “Razvoj modula za elektroničku razmjenu dokumenata i informacija u uredskom poslovanju kao nadogradnja poslovnom rješenju Centrix" pokrenut je u siječnju 2009 godine. Cilj projekta koji se sufinancira od strane agencije BICRO s 50% sredstava je priprema strategije razvoja poslovnog rješenja Centrix i njegove integracije s drugim sustavima za upravljanje dokumentima unutar tijela državne uprave.

Očekivani rezultati cjelokupnog projekta su visok stupanj pouzdanosti i sigurnosti podataka koji se kroz sustav razmjenjuju, otvorenost prema drugim aplikacijama, usklađenost s važećim hrvatskim zakonima i propisima te fleksibilnost i nadogradivost novim mogućnostima u skladu s razvojem tehnoloških trendova i promjenama zakonske regulative.

Planirano trajanje projekta je 18 mjeseci, a dosad je uspješno provedena faza istraživanja, analize i procjene, čiji rezultati su prezentirani na sastanku u Središnjem državnom uredu za e-Hrvatsku. U njoj se nastojalo šire sagledati okruženje elektroničkog uredskog poslovanja, s posebnim naglaskom na uredsko poslovanje u tijelima državne uprave (TDU), te na interoperabilnost kao osnovu budućeg razvoja informatičke podrške uredskom poslovanju.

Nakon prezentacije projekta nastavljen je razgovor o Strategiji razvoja elektroničke uprave u Republici Hrvatskoj, dosadašnjim rezultatima te zajedničkim temama unaprjeđenja i moguće suradnje na njenoj provedbi.

„Ovaj projekt je prilika da se izgradi međusobna suradnja i sustav koji će zadovoljavati buduće potrebe poslovanja tijela državne uprave te bitno unaprijediti efikasnost i sigurnost rada i razmjene podataka u okviru uredskog poslovanja, kao i usklađenost s važećim hrvatskim propisima i željenim standardima“, izjavio je Krešimir Meze, voditelj projekta od strane Omega software.