SRCE najavilo cloud projekt vrijedan 190 milijuna kuna

SRCE najavilo cloud projekt vrijedan 190 milijuna kuna

Ravnatelj Sveučilišnog računskog centra (SRCE) dr.sc. Zoran Bekić i zamjenik ravnatelja Ivan Marić predstavili su jučer na press konferenciji planove Srca za 2017. godinu.

Prema njihovim riječima, u toj godini očekuje se nastavak rada na pripremi projekta izgradnje Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka (HR-ZOO), što uključuje raspisivanje poziva do sredine 2017. godine te potpisivanje i realizaciju do kraja godine. Financiranje ovog projekta vrijednog oko 190 milijuna kuna je predviđeno iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a navedeni iznos utrošit će se na arhitektonske i građevinske radove rekonstrukcije pet sjedišta u Zagrebu (na Srcu i na Borongaju), Splitu, Rijeci i Osijeku u vrijednosti od oko 56 milijuna kuna, opremu, računala, instalaciju, povezivanje i slične troškove za svih pet lokacija u vrijednosti od preko 90 milijuna kuna te uspostavljanje međugradskih veza putem optike i DWDM tehnologije vrijedno oko 30 milijuna kuna.

„Projekt HR-ZOO poboljšat će infrastrukturu i ojačati kapacitete Republike Hrvatske za istraživanje, razvoj i inovacije tako što će osigurati dovoljne i pouzdane računalne i spremišne resurse te mrežnu povezanost, nužne za modernu znanost i obrazovni sustav Republike Hrvatske.“ istaknuo je Marić. Izgrađeni računalni i podatkovni oblak predstavljat će temeljnu sastavnicu nacionalne e-infrastrukture. Uz zapošljavanje radi projekta, Marić i Bekić najavili su i povećanje broja zaposlenih na Srcu za minimalno pet ljudi, iako se nadaju da će se taj broj moći povećati na 20, s obzirom na podkapacitiranost službi. Proračun Srca za 2017. godinu iznosi 51 milijuna kuna, pri čemu 31 milijun dolazi iz državnog proračuna, 20 milijuna iz međunarodnih istraživačkih projekata te oko pola milijuna od obrazovnih programa koji su za akademsku zajednicu besplatni, dok najviše uspjeha u poslovnom svijetu ostvaruje Linux akademija.

Bekić i Marić posebno važnim smatraju i početak rada na projektu izgradnje Informacijskog sustava znanosti (radnog naziva CroRIS), koji treba omogućiti sustavno prikupljanje i cjelovit uvid u istraživačke kapacitete i rezultate istraživanja u Hrvatskoj. Projekt se pokreće u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, a očekuje se da će također biti financiran sredstvima iz europskih fondova.

Ove godine Srce će organizirati svoju novu stručnu konferenciju Srce – DEI 2017 (Dani e-infrastrukture 2017), na kojoj će se okupiti IT stručnjaci i napredni korisnici informacijskih i komunikacijskih tehnologija iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Ove godine aktivnosti Srca bit će vidljive kroz ukupno 56 različitih usluga iz portfelja Srca, a Plan rada predviđa i veći broj razvojnih iskoraka. Briga za podatke i nastavak uređivanja i razvoja informacijskog prostora u sustavu znanosti visokog obrazovanja baš kao i u Europi, jedan je od prioriteta i u Hrvatskoj. Tijekom 2017. godine Srce će nastaviti intenzivan razvoj sustava Dabar (Digitalni akademski arhivi i repozitoriji), kao nacionalne podatkovne infrastrukture za prikupljanje i diseminaciju digitalnih sadržaja, odnosno općenito za upravljanje digitalnom imovinom ustanova i grupa iz sustava znanosti i visokog obrazovanja. Pri tome će posebna pažnja biti posvećena implementaciji podrške za nove vrste objekata u Dabru te povezivanju Dabra s ostalim informacijskim sustavima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Srce će i dalje nastaviti suradnju s ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja na definiranju i razvoju novih funkcionalnosti Dabra. Isto vrijedi i za portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa Hrčak. Srce će i dalje posebne napore ulagati u promociju i primjenu načela i dobre prakse otvorenog pristupa i otvorenog obrazovanja, kao i u interoperabilnost i povezanost svih komponenti hrvatske e-infrastrukture s europskom.

Nastavit će se razvoj postojećih informacijskih sustava u visokom obrazovanju kao što su ISVU - informacijski sustav visokih učilišta, ISSP - Informacijski sustav studentskih prava, MOZVAG - Informacijski sustav za vrednovanje visokih učilišta i studijskih programa ili ISRHKO - Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Cjelovitije informacije o planu rada Srca za 2017. godinu mogu se naći na web stranicama Srca.