Splitskim portalima na raspolaganju novac od Grada

Splitskim portalima na raspolaganju novac od Grada

Grad Split objavio je prvi natječaj za financiranje programskih sadržaja lokalnih medija, što uključuje i internet portale.

Za navedeni poziv osigurano je 115.000 eura, a za pojedinačne medije predviđeni su iznosi od 5.000 do 30.000 eura. Cilj financiranja programskih sadržaja putem Javnog poziva je doprinijeti jačanju profesionalnih kapaciteta novinara, poboljšanju uvjeta rada i razvoju organizacijskih kapaciteta te osnivanju novih, posebno neprofitnih medija zajednice.

Ovakvi natječaji nisu neuobičajeni, a pohvalno je što će natječajne prijave ocjenjivati neovisno povjerenstvo koje će predložiti Hrvatsko novinarsko društvo, čime bi se trebao eliminirati politički aspekt financiranja. Više informacija dostupno je u pozivu medijima.