Raspisan milijunski natječaj za održavanje katastra

Raspisan milijunski natječaj za održavanje katastra

Ministarstvo pravosuđa u svoje, i u ime Državne geodetske uprave, objavilo je natječaj za održavanje zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra procijenjene vrijednosti 6,43 milijuna eura plus PDV.

Riječ je o okvirnom sporazumu na 24 mjeseca, što znači da iznos u konačnici ne mora biti u potpunosti iskorišten. Predviđena količina posla obuhvaća ukupno 2820 inženjer x dana angažmana.

Zajednički informacijski sustav je centraliziran sustav i baza podataka s kojom su svi sudovi i katastarski uredi u sustavu Državne geodetske uprave, uključivo i Gradski ured za katastar i geodetske poslove grada Zagreba, povezani na razini države. 

Posao može dobiti samo tvrtka koja je u ovoj i prethodne tri godine izvršila do šest istih ili sličnih usluga čija je ukupna vrijednost najmanje 6,43 milijuna eura plus PDV. Pod sličnim uslugama smatraju se usluge razvoja ili održavanja aplikativnog sustava za upravljanje predmetima u području zemljišne administracije koji sadrže alfanumeričke i/ili grafičke podatke te se baziraju na troslojnoj arhitelturi zasnovanoj na Java EE tehnologiji.

Cijena ponude imat će 40 posto utjecaja na izbor izvođača, a specifično iskustvo stručnjaka 60 posto.