Računovođe traže administrativno rasterećenje i digitalizaciju

Računovođe traže administrativno rasterećenje i digitalizaciju

Treba nam administrativno rasterećenje struke i digitalizacija poslovnih procesa – zaključak je Vijeća Udruženja računovođa HGK održane u Puli.

„Tražimo vraćanje prijava i promjena na poslovnim prostorima u same fiskalne kase, kao što je bio slučaj prije izmjena zakona o fiskalizaciji, također predlažemo trajno pomicanje roka za predaju poreza na dobit i kompletnih financijskih izvještaja na 30.lipnja za prethodnu godinu te jednostavniji način uparivanja uplata za javna davanja“, konkretizirao je predsjednik Udruženja Davor Brkić, dodavši kako se zalažu i za efikasniju međuresornu razmjenu podataka.

Sjednici je prisustvovao i gradonačelnik Pule Boris Miletić koji je u svom uvodnom pozdravu istaknuo kako su računovođe spona između gospodarstvenika i države pa poručio da strukovna udruženja imaju konkretna rješenja za problematiku koja ih muči, samo ih treba čuti i primijeniti.

Računovođe poseban naglasak stavljaju na digitalizaciju i ističu kako svako administrativno rasterećenje pozitivno utječe na efikasnost i produktivnost u poslovanju. „U doba pandemije se dokazala važnost računovodstvene profesije za sve gospodarstvenike, ali i potreba da se naš posao što više digitalizira. Za to ćemo se posebno zalagati ubuduće“, zaključio je Brkić.