Prehnitov GIS projekt povećava prihode od komunalne naknade

Prehnitov GIS projekt povećava prihode od komunalne naknade

Zagrebačka tvrtka Prehnit u sklopu projekta Evidencija nekretnina - ENA, razvila je tehnološko rješenje koje podiže prihode od komunalne naknade 20 do 50 posto.

Metodologiju je osmislio Prehnit, a u svrhu precizne izrade baze realnih podataka proveden je u dvadesetak općina i gradova u Hrvatskoj.

Kvalitetno prikupljeni i obrađeni digitalitirani podaci temelj su za učinkovito upravljanje gradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture. Konkretno, provođenjem projekta određuje se stvarno stanje površina i namjena objekata te ostvaruje pravedna i transparentna naplata komunalne naknade. Rezultat zajedničkog rada s gradovima i općinama jest digitalna i lako održiva strukturirana evidencija nekretnina.

„Završetkom projekta ENA očekivan je porast prihoda od komunalne naknade za stambeni i garažni prostor od 20 do 50 posto, što pokazuje u kolikoj mjeri inovativni tehnološki alati, IT rješenja i geografski informacijski sustavi mogu doprinijeti kvalitetnijem upravljanju imovinom.  Mi tako pružamo uvid u stvarno stanje pomoću digitalne i interaktivne karte, a prvenstveno smo okrenuti jedinicama lokalne samouprave i privatnim tvrtkama koje nastoje učinkovito upravljati svojim portfeljem. Našim klijentima nudimo cjelokupni proces koji obuhvaća snimanje stanja, savjetovanje i operativnu podršku pri uvođenju reda u prostor“, istaknuo je Vlatko Roland, član uprave Prehnita. 

Izrada evidencije nekretnina za Općinu Žminj jedan je od najznačajnijih Prehnitovih ENA projekata. Glavni cilj bio je poboljšanje naplate komunalne naknade na razini jedinice lokalne samouprave i uvid u stvarno stanje putem digitaliziranih podataka, a u konačnici je Općina Žminj ostvarila povećanje evidentiranih površina stambenih i garažnih prostora od 50 posto na cijelom području Općine.

„Provođenjem projekta evidencije nekretnina dobili smo uvid u ažurne podatke za kvalitetno digitalno upravljanje imovinom. Na osnovi provedenih izmjera i uvida u stvarno stanje podataka, kvalitativno smo sagledali sve aspekte i dobili kvalitetnu osnovu za donošenje odluke za izračun naplate komunalne naknade. Povećanje evidentiranih prostora u sklopu projekta rezultiralo je povećanjem namjenskih prihoda od komunalne naknade za stambene i garažne prostore od 60 posto, a vrijednost cijelog projekta isplatila se u roku od nekoliko mjeseci od trajnog povećanja prihoda od naplate komunalne naknade“, naglasio je Željko Plavčić, načelnik Općine Žminj.