Optima Telekom predala zahtjev za predstečajnom nagodbom

Optima Telekom predala zahtjev za predstečajnom nagodbom

Optima Telekom  predala je jučer dokumentaciju potrebnu za otvaranje postupka predstečajne nagodbe te je predložila njegovo otvaranje.

Odluka je donesena sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, stoji u obavijesti objavljenoj na Zagrebačkoj burzi.

Prema planu financijskog i operativnog restrukturiranja konverzija duga u kapital provela bi se izdavanjem novih redovnih dionica Optima Telekom po nominalnom iznosu od 10 kuna.

Nakon provedbe konverzije duga za kapitala vlasnička struktura Optime Telekoma izgledalo bi ovako: Zagrebačka banka imala bi udio od 38,7 posto, T-HT 6,8 posto, Zagrebačka banka (Zbirni skrbnički račun) 4 posto, Martić Matija imao bi udio u vlasništvu od 3,6 posto, Reiffeisenbank Austria  3,8 posto, a ostali udio od 43,1 posto.