OPG-ovi će dobiti besplatne licence za korištenje InfoDomovog projekta

OPG-ovi će dobiti besplatne licence za korištenje InfoDomovog projekta

InfoDomov projekt Centar kompetencija - CEKOM trenutno ulazi u fazu u kojoj će OPG-ovi dobiti besplatne licence za razvoj njihovog digitalnog ekosustava i nastaviti s razvojem agrotehnoloških rješenja. 

Još 30. prosinca 2020. godine objavljen je poziv OPG-ovima koji žele sudjelovati, a zainteresirani se još mogu prijaviti. Najmanje 20 OPG-ova i SME-ova sudjelovat će u projektu, u ovoj fazi u okviru "demonstracijske okoline".

Rezultati projekta i softverske licence proizvoda koji nastaju iz CEKOM-a tim subjektima dat će se na na trajno korištenje, kao povrat vrijednosti za sudjelovanje na projektu CEKOM. Inicijator i nositelj projekta je InfoDom, a u njemu sudjeluju još Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske - ZIH, Fakultet organizacije i informatike - FOI i Inovacijskim centrom Nikola Tesla.

Centar kompetencija sufinanciran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova s 13,14 milijuna kuna, pri čemu je iznos bespovratnih sredstava 7.76 milijuna. Projekt je započeo u svibnju 2020. godine, dok je predviđeni završetak 4. siječnja 2023. godine.

Projektni ishod Centra kompetencija su dobre prakse za primjenu digitalnih tehnologija u poljoprivredi i ruralnom razvoju koji će biti dostupan kroz osam tehnoloških rješenja: Smart Agriculture rješenja (1), softverske platforme za potporu odlučivanju u prilagodbi poslovnih sustava zadruga, OPG- ova, malih i srednjih tvrtki (2 ), potom distribucijske platforme za prehrambenu proizvodnju (3), platforme za kolaboraciju krajnjih korisnika i prehrambene industrije u ruralnim područjima (4), portala za samokontrolu i sanitarne regulatorne okvire u proizvodnji hrane (5), Smart Food (6), Smart Farm (7) te digitalnu platformu za distribuciju hrane i usluge doživljaja kroz ruralni i zdravstveni turizam (8).

Kompleksnost navedenih rješenja uz mogućnost njihove cjelovite ili zasebne primjene osigurat će uspješnu komercijalizaciju CEKOM rezultata koji su sažeti kroz tri ključna cilja. Prvi je unaprjeđenje istraživačkog, inovacijskog i poslovnog okruženja te jačanje konkurentnosti prehrambene industrije kroz Reuse&Sharing, tehnološki razvoj, komercijalizaciju, primjenu inovacija i Key Enable Techology. Drugi ključni cilj je razvoj ekosustava, tzv. SPoC (Single Point of Contact) te brendiranje prehrambene industrije i proizvoda primjenom inovativnog dizajna i promidžbenih aktivnosti te utvrđivanje prioritetnih oznaka i standarda kvalitete. Dok je treći cilj razvoj ljudskog kapitala kroz unaprjeđenje znanja, sposobnosti i vještina te kontinuirano povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja.

„Centar kompetencija predstavlja snažan apsorpcijski faktor digitalne transformacije i industrije 4.0. koji će pomoći ojačati konkurentnost poslovnih subjekata ruralnih područja, ali i ubrzati društveni razvoj i očuvanje naseljenosti ruralnih područja. Iako su poslovni subjekti ruralnih područja agilni u svom poslovanju neka od ponuđenih rješenja pružit će im automatizirane poslovne procese zahvaljujući kojima će se povećati konkurentnost poljoprivrednog sektora, osigurati zadržavanje postojećih i zapošljavanje novih djelatnika te povećanje prihoda od prodaje za oko 20 posto.“ - naglasio je Domen Verdnik iz InfoDoma, voditelj CEKOM projekta.

U projektu sudjeluje 30-tak eksperata raznih profila. 

Kako bi se stvorili preduvjeti za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima, nužno je umrežavanje gospodarstva sa znanošću na nacionalnoj razini putem digitalne infrastrukture koja će nastati kao rezultat ovog projekta. Naime, strateške smjernice budućeg razvoja društva i poslovanja preusmjeravaju tradicionalne obrasce poslovnih procesa u smjeru stvaranja kompozicija udruženog djelovanja svih dionika: od državnih institucija, lokalne zajednice, sveučilišne zajednice i gospodarskih subjekata, sve do nevladinih udruga i samoorganiziranja stanovništva.

„U sljedećoj fazi krećemo s eksperimentalnim razvojem, što znači da ćemo intenzivirati suradnju sa svim dionicima projekta kako bi testirali funkcionalnosti rješenja i prema potrebi ih modificirali, korigirali i unaprjeđivali. Realizacija predviđenih osam agrotehnoloških rješenja osigurat će inovacije nužne za razvoj ruralnih područja Republike Hrvatske, a koji su, svjedočimo upravo u ovo neizvjesno vrijeme u kojim smo osim pandemijom pogođeni i potresima, ključ razvoja gospodarstva.“ Dodao je Domen Verdnik.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Infodom d.o.o.