Odobreno financiranje HRM sustava u HZMO-u vrijedno 19,85 milijuna kuna

Odobreno financiranje HRM sustava u HZMO-u vrijedno 19,85 milijuna kuna

Ministarstvo rada i mirovinskog sustava donijelo je odluku o financiranju projekta Uspostava sustava za upravljanje ljudskim potencijalima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Riječ je o projektu vrijednom 19.845.000,15 kuna koja se financiraju u sklopu Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

Operacijom će se osnažiti kapaciteti Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te unaprijediti kvaliteta postojećih usluga koje Zavod pruža. Zavod će uvesti novi sustav upravljanja ljudskim resursima, unaprijediti postupak zapošljavanja, stručnog usavršavanja i obrazovanja te educirati zaposlenike za pružanje novih ili poboljšanih usluga u cilju modernizacije i unapređivanja rada Zavoda kao javnog servisa građana.

Odluka o financiranju (PDF).