Odgovor CARNeta: Dokumentaciju o nabavi izradili smo na temelju istraživanja tržišta

Odgovor CARNeta: Dokumentaciju o nabavi izradili smo na temelju istraživanja tržišta

Hrvatska akademska i istraživčka mreža - CARNet odgovorila je na upit rep.hr-a vezan uz primjedbe na njihov natječaj koji se trenutno nalazi na savjetovanju koje prethodi njegovoj objavi.

Primjedbe je izrekao predsjednik Uprave tvrtke Poslovna inteligencija Dražen Oreščanin, koji je prigovorio zašto CARNet traži razvoj GDPR rješenja, a ne znatno povoljniju opciju gotovog rješenja koje, između ostalih, nudi i njegova tvrtka. Više informacija o njegovim stavovima može se pronaći u prethodnom članku na ovu temu.

Na pitanje o komentaru Oreščanovih izjava, uvjetima natječaja i potencijalnom kašnjenju s uvođenjem GDPR rješenja, CARNet je odgovorio na sljedeći način:

"Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET priprema provedbu postupka javne nabave za „Nabava sustava za upravljanje GDPR zahtjevima, privolama i podacima – CARNET kapa“. Nabava se provodi u okviru programa e-Škole koji se financira iz EU sredstava u iznosu od 85 posto.

Prije početka postupka nabave CARNET je proveo istraživanje tržišta kojim je pozvao sve zainteresirane gospodarske subjekte da dostave prijedloge na nacrt tehničke specifikacije te da dostave procjenu troškova. Istraživanje tržišta je bilo namijenjeno svim zainteresiranim gospodarskim subjektima te je 2. srpnja 2020. bilo objavljeno na CARNET-ovim mrežnim stranicama

Na temelju informacija dobivenih u sklopu istraživanja tržišta CARNET je izradio Dokumentaciju o nabavi koja je trenutno na prethodnom savjetovanju. Dakle, prije objave Dokumentacije o nabavi gospodarski subjekti imaju priliku dostaviti svoje komentare na objavljenu dokumentaciju.

Svi zainteresirani gospodarski subjekti pozvani su na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju kako bi davanjem primjedbi, prijedloga i savjeta doprinijeli kvalitetnijoj provedbi postupka nabave i odabiru najbolje ponude, poštujući načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

CARNET poštuje i primjenjuje Opću uredbu o zaštiti podataka od njezinog stupanja na snagu, a sustav koji se nabavlja namijenjen je obrazovnom sustavu RH te se nabavlja u sklopu programa e-Škole."