Odašiljači i veze objedinit će državnu optiku

Odašiljači i veze objedinit će državnu optiku

Tvrtka Odašiljači i veze bit će nositelj projekta objedinjavanja svjetlovodne infrastrukture u trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države, odlučeno je na današnjoj sjednici Vlade.

Kako se navodi na stranicama Vlade, Odašiljači i veze i Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija u roku od 30 dana moraju izraditi prijedlog dugoročnog ugovora o upravljanju optikom, a u roku od 60 dana i poslovni plan. Za nadzor navedenog zadužen je pomoćnik ministra uprave Darko Parić.

Prema ranijoj prezentaciji Darka Parića, javna trgovačka društva čija će optika biti objedinjena u ovom projektu su HEP, HAC, ARZ, Plinacrp, HŽ i JANAF.