Novac udrugama koje educiraju o digitalizaciji i održivoj potrošnji

Novac udrugama koje educiraju o digitalizaciji i održivoj potrošnji

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni natječaj namijenjen udrugama koje educiraju građane o digitalizaciji i održivoj potrošnji.

Ime natječaja je "Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske", otvoren je od 30. srpnja do 30. rujna 2019. godine, a u sklopu njega podijelit će se ukupno 1,26 milijuna kuna. Pojedinačni projekti dobit će od 60 do 126 tisuća kuna.

U sklopu područja digitalizacije financirat će se teme 1) Znate li što kupujete u paketu komunikacijskih usluga, 2) Brzorastuće digitalne platforme i zaštita potrošača i 3) Kako s pametnim tehnologijama i što o istima morate znati. U sklopu područja održive potrošnje financirat će se  teme 1) Promjena navika potrošača prilikom zbrinjavanja otpada, racionalno korištenje plastike i od otpada do sirovine.

Udruge za prijavu na natječaj moraju imati partnera - sveučilište, veleučilište ili visoku školu. Više informacija može se pronaći ovdje.