Nemojte platiti upis emaila u sudski registar

Nemojte platiti upis emaila u sudski registar

Na Facebooku se pojavila informacija kako se upis emaila u sudski registar plaća 510 kuna, no iz Ministarstva pravosuđa poručili su kako se za njega ne plaća sudska pristojba.

Sve je započelo objavom Alana Heigla, vlasnika tvrtke Euro Bus iz Omišlja, koji je na Facebooku naveo kako će sve tvrtke morati upisati email u sudski registar te kako trošak za to iznosi 250 kuna sudskih pristojbi i oko 260 kuna troškova javnog bilježnika.

Tim povodom rep.hr Ministarstvo pravosuđa upitao je sljedeća pitanja:
- Je li točno da pravne osobe do (navodno 1. ili 30.9.) moraju upisati svoje email adrese u sudski registar
- Odnosi li se to na sve pravne osobe?
- Je li predviđena sankcija u slučaju neupisivanja?
- Koliki su troškovi navedenog upisa?
- Koja je procedura navedenog upisa?

Ministarstvo pravosuđa odgovorilo je na sljedeći naćin:

"Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (čl. 118. st. 3) propisano je kako su sve pravne osobe dužne u roku od godine dana od dana stupanja na snagu tog Zakona zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima putem Ministarstva pravosuđa.

Budući da je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku stupio na snagu 1. rujna 2019. godine, sve pravne osobe trebaju do početka rujna ove godine od Ministarstva pravosuđa zatražiti pristup informacijskom sustavu elektroničke komunikacije sa sudovima.

Upis u informacijski sustav elektroničke komunikacije je besplatan i nisu predviđene sankcije za pravne osobe koje u navedenom roku ne zatraže pristup sustavu, ali u tom slučaju neće moći sudjelovati u elektroničkoj komunikaciji sa sudovima.

Nadalje, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru propisana je obveza upisa barem jedne adrese elektroničke pošte za sve subjekte upisa s time da je subjekt upisa zahtjeva za upis dužan podnijeti najkasnije u roku od tri mjeseca od upisa osnivanja.

Temeljem odredbi Zakona o sudskom registru nije predviđena sankcija u slučaju neispunjavanja obveze upisa adrese elektroničke pošte u sudski registar.

Pravilnikom o načinu upisa u sudski registar (čl. 52. st.1) propisano kako se zahtjev za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte podnosi na propisanom obrascu.

Za podnošenje zahtjeva za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte ne plaća se sudska pristojba jer Uredbom o tarifi sudskih pristojbi nije propisano plaćanje pristojbe za obrazac zahtjeva za upis odnosno promjenu adrese elektroničke pošte."

Iz navedenog odgovora može se zaključiti kako je Heigl zbog nečije pogreške nepotrebno platio sudsku pristojbu. Jasno je i kako je upis obvezan, ali ne postoje sankcije ako se ignorira. Njegova svrha je komunikacija tvrtki sa sudovima putem emaila, koju neće moći provoditi tvrtke koje ne podnesu email. Ministarstvo u proceduri opisa nije navelo da javni bilježnik sudjeluje u proceduri, a s obzirom da u članku 64. Pravilnika o načinu upisa u sudski registar piše kako se zahtjev ne mora javno ovjeriti, čini se da ni trošak javnog bilježnika nije potreban prilikom navedenog upisa.

Obrazac za upis može se pronaći u navedenom pravilniku, pretraživanjem pojma "OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UPIS/PROMJENU ADRESE ELEKTRONIČKE POŠTE".

PROMO: Rep.hr do 2021. godine želi postati portal s najviše IT oglasa za posao. Pogledajte koja se zanimanja trenutno traže.

Rep.hr-ov YouTube kanal odnedavno donosi više sadržaja. Pretplatite se ovdje.