Muzej Slavonije traži tko će im izraditi web aplikaciju

Muzej Slavonije traži tko će im izraditi web aplikaciju

Muzej Slavonije objavio je natječaj za izradu web aplikacije u okviru projekta Opening up Historiana.

RIječ je o progresivnoj web aplikaciji čiji je cilj inspirirati učitelje povijesti da djecu povijest uče na inovativan način, kao dio open source projekta. Kodiranje bi trebalo biti obavljeno u JavaScriptu (ES6), HTML-u, VueJS-u i s elementima Vuetifyja. Opening up Historiana je europski projekt, čiji je cilj uključiti više ljudi i organizacija u razvoj online edukativnog multimedijalnog alata Historiana, koji učenicima nudi povijesne informacije kao nadogradnju njihovim knjigama i priručnicima iz povijesti.

Procijenjena vrijednost projekta je 110.000 kuna bez PDV-a. Više informacija o samom natječaju na koji ponude moraju stići do 26. lipnja 2019. godine u 9 sati, može se pronaći u pozivu za dostavu ponuda (PDF).