Ministarstvo zdravstva želi onkološku mrežu i bazu vrijedne 64 milijuna kuna plus PDV

Ministarstvo zdravstva želi onkološku mrežu i bazu vrijedne 64 milijuna kuna plus PDV

Ministarstvo zdravstva raspisalo je natječaj za uspostavu Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka procijenjene vrijednosti 64 milijuna kuna plus PDV.

Financijski uvjeti za dobivanje ovog natječaja su godišnji promet od najmanje 100 milijuna kuna godišnje tijekom posljednje tri financijske godine te jedna do pet istih ili sličnih usluga pruženih u razdoblju 2019.-2022. ukupne vrijednosti najmanje 80 milijuna kuna. S obzirom na navedeno i na potrebu umrežavanja s postojećim sustavima, velika je šansa da će za ovakav posao biti zainteresirane tvrtke kao što su Ericsson Nikola Tesla i IN2 koje su i do sada bile jako zastupljene u informatizaciji zdravstva.

Navedeni posao uključuje kompletnu informatičku platformu, odnosno strojne, komunikacijske i programerske komponente informacijskog sustava. Navedenu platformu u Ministarstvu zdravstva smatraju osnovnim alatom u planiranju organizacijskih i strukturalnih promjena, prepoznavanju rizika te temeljem za implementaciju daljnjih faza strategije, uključujući uspostavu radioterapijske mreže.

Cilj sveobuhvatne Nacionalne mreže onkoloških podataka je na informatičkoj platformi prikupljanje svih podataka i razmjena medicinske dokumentacije o svim pacijentima tijekom onkološke skrbi sukladno smjernicama i jedinstvenom i kompletnom bazom podataka o kvaliteti onkološke skrbi.

U Nacionalnu bazu onkoloških podataka potrebno je automatski upisivati podatke iz bolničkih informacijskih sustava i drugih sustava bez dodatnog opterećenja zdravstvenih radnika.  U nju treba uključiti i sve bolnice osim specijalnih bolnica koje se ne bave onkologijom, ordinacije koje pružaju usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, ustanove koje pružaju zdravstvene usluge palijativne skrbi, ustanove koje pružaju zdravstvene usluge patronaže i njege u kući, ordinacije na  razini primarne zdravstvene zaštite, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zavode za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje te Ministarstvo zdravstva.

Unutar informatičke platforme Nacionalne onkološke mreže potrebno je ugraditi i odgovarajuće algoritme osnovnih dijagnostičkih procedura nužnih za započinjanje i praćenje liječenja najčešćih dijagnoza kako bi se standardiziralo dijagnosticiranje i liječenje na svim razinama u Hrvatskoj, od malih onkoloških ambulanti do kliničkih bolničkih centara. 

Umrežavanje onkoloških ustanova i centara potrebno je urediti sukladno modernim informatičkim standardima uz poštivanje svih pozitivnih zakonskih propisa, a to se na prvom mjestu odnosi na informatičku sigurnost te zaštitu osobnih podataka. 

Središnja komponenta informatičke platforme Nacionalne onkološke mreže i nacionalne baze onkoloških podataka bit će smještena u Centar dijeljenih usluga. 

Tvrke koje se jave na natječaj, u svojoj ponudi morat će ponuditi pripremu projekta i izradu projektnog plana s jasno utvrđenom dinamikom realizacije projekta, realizaciju kompletnog sustava informatičke platforme Nacionalne onkološke mreže za potrebe Nacionalne baze onkoloških podataka te edukaciju krajnjih korisnika sustava Nacionalne onkološke mreže i  nacionalne baze onkoloških podataka.