Ministarstvo kulture dat će do 250.000 kuna za razvoj videoigara!

Ministarstvo kulture dat će do 250.000 kuna za razvoj videoigara!

Ministarstvo kulture objavilo je javni poziv za poticanje poduzetništva koji potiče kulturne i kreativne industrije, među kojima i razvoj i proizvodnju videoigara umjetničkog i kulturnog značaja.

Rep.hr je poslao upit Ministarstvu kulture radi jasnijeg definiranja kriterija po kojem neka videoigra ima umjetnički i kulturni značaj te smo dobili sljedeći odgovor:

"...pod pojmom videoigre umjetničkog i kulturnog značaja podrazumijevamo videoigre u kojima je od ključnog značaja umjetnički izričaj područja obuhvaćenih izradom videoigre (vizualni aspekt, dizajn, animacija, glazba, priča), koje posebno ističu kreativnost dizajna i vizualnog dojma, inovativnost i kvalitetu sadržaja te mogu pridonijeti razvoju i promociji kulturnog identiteta.

Stručno povjerenstvo će se uz navedeno voditi i ostalim kriterijima navedenim u Uputama za prijavitelje ovog Javnog poziva te temeljnim kriterijima procjene programa javnih potreba u kulturi koji vrijede za sva programska područja (Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16.))."


Tvrtke, obrti i drugi oblici subjekata opisani u pozivu mogu dobiti bespovratne potpore u visini do 85 posto prihvatljivih troškova predloženog projekta.  Kad su u pitanju videoigre, visina pojedinačne potpore može iznositi između 50.000 i 250.000 kuna. U slučaju igara, potpore se mogu iskoristiti za pokrivanje 50 posto troškova bruto plaće novozaposlenih osoba tijekom godine dana, angažman honorarnih suradnika, nabavu i razvoj novih softvera i tehnologija, promidžbene aktivnosti, razvoj novih kanala distribucije i prodaje audiovizualnih djela te stjecanje novih znanja i vještina.

Javni poziv traje 30 dana od trenutka objave 7. svibnja. Sve prijave razmatrat će povjerenstva imenovana za programska područja, a odluku o odabiru donijet će ministrica kulture, na temelju prijedloga povjerenstva.