KBC Zagreb poništio sporni natječaj za IT sustav

KBC Zagreb poništio sporni natječaj za IT sustav

KBC Zagreb poništio je natječaj za upravljanje dokumentima i poslovnim procesima na čiji sadržaj su potencijalni ponuđači imali niz primjedbi.

U obrazloženju poništenja navodi se kako se on poništen jer tehničke specifikacije nisu bile adekvatno opisane te će se ponoviti nakon što KBC provede daljnje istraživanje tržišta i reviziju tehničkih specifikacija.

Prva primjedba (PDF) na dokumentaciju natječaja vrijednog 1,6 milijuna kuna plus PDV odnosila se na navođenje AIIM ECM Practitioner (ili jednakovrijednog) certifikata jer se radi o certifikatu koji se (prema mišljenju dvije zainteresirane strane u natječaju) ne izdaje već dugi niz godina, uz zahtjev da se definira koji su jednakovrijedni certifikati. Zahtjevu nije udovoljeno več je napisano obrazloženje.

Druga primjedba (PDF) odnosila se na zahtjev u kojem se tražilo da svi članovi zajednice ponuditelja imaju sve tražene norme, uz prijedlog da se traže samo one koji izvršavaju predmetnu uslugu vezanu uz određenu normu. KBC nije pristao na prijedlog ustrajavši i dalje na tome da svi moraju imati sve tražene norme.

U dodatnim primjedbama (PDF), jedna od zainteresiranih strana tražila je da se izmijeni zahtjev prema kojem se voditelj projekata boduje prema broju kompleksnih projekata uz obrazloženje da je kompleksni projekt subjektivni element zbog čega je taj dio potom i izmijenjen.

Između ostalog, zatražena je i prihvaćena i promjena kako bi se osim ISO 15489 norme priznala i neka jednakovrijedna.

U jednoj od primjedbi KBC Zagreb je upozoren kako ne smije tražiti uzorak sa specifičnostima iz druge faze aplikacije, što je po mišljenju jednog od potencijalnih ponuđača nezakonito, jer se tako pogoduje subjektima koji već imaju gotov proizvod. Primjedba je odbijena uz obrazloženje da rok isporuke nema utjcaja na propisanu tehničku i stručnu sposobnost.