Izgradili ste solarnu elektranu? Država će vam dati dio troškova

Izgradili ste solarnu elektranu? Država će vam dati dio troškova

Fond za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost objavio je danas javni poziv za sufinanciranje ugradnje fotonaponskih elektrana.

On se odnosi na elektrane na obiteljskim kućama ili pomoćnim građevinama pored njih, koje su ugrađene i puštene u pogon nakon 1. siječnja 2023. godine. Dodatni uvjet je da su vlasnici navedenih kuća koji se javljaju na poziv u njima u trenutku puštanja fotonaponske elektrane u pogon imali prebivalište.

Sredstva koja će se dodijeliti se kreću do najviše 50 posto opravdanih troškova projekta, odnosno u visini od 600 eura po kW nazivne snage ugrađene fotonaponske elektrane. 

Javni poziv će za prijave biti otvoren do kraja godine ili trenutka iskorištenja predviđenih sredstava, aviše informacija dostupno je na stranicama fonda.

Sufinanciranje je u planu i sljedeće godine.