Informatizacija u Hrvatskoj - što je napravljeno u 2019. godini

Informatizacija u Hrvatskoj - što je napravljeno u 2019. godini

Hrvatska Vlada prihvatila je danas izvješće Ministarstva uprave o radu i razvoju državne informacijske infrastrukture za 2019. godinu.

U navedenom izvješću istaknuta su razna područja u kojima su zabilježeni važniji pomaci.

Sustav e-Građani koji se koristi od 2014. godine na kraju 2019. godine imao je ukupno 63 e-usluge, osobni korisnički pretinci primali su 66 vrsta personaliziranih poruka, prijava u sustav bila je moguća preko 20 vjerodajnica, a u sustav je bilo uključeno 37 tijela i institucija. Tijekom godine sustav je koristio 811.451 korisnik, s 28,03 milija logiranja. Sustav se nastavio razvijati i u 2020. godini, pa je rep.hr prije tjedan dana pisao i o 74. usluzi sustava - eVjenčanjima.

U 2019. godini uspostavljena je testna platforma e-Poslovanje na način da je funkcionalno nadograđen sustav NIAS te je uspostavljen novi podsustav e-Ovlaštenja s modulima e-Zastupanja i e-Punomoći, a isto tako je funkcionalno nadograđen i sustav korisničkog pretinca kao Poslovni korisnički pretinac. Izrađena je i dokumentacija za povezivanje s navedenom platformom i provedena edukacijska radionica.

Realiziran je projekt e-Pristojbe koji omogućuje elektroničku naplatu upravnih pristojbi te kartično plaćanje u Uredima državne uprave u županijama.

Uspostavljena je platforma s elektroničkim uslugama za e-Potpis, m-Potpis, e-Pečat i mPečat - namijenjena elektroničkom potpisivanju i pečatiranju dokumenata koje će moći koristiti cijela javna uprava.

U studenom 2019. godine službeno je pušten u rad Centar dijeljenih usluga u APIS IT-u, što je na mjestu događaja popratio i rep.hr.

Provedena je javna nabava za uslugu snimanja poslovnih procesa i izrade referentnih modela te javna nabava za definiranje arhitekture cjelokupnog informacijskog sustava e-Upisa - namijenjenog upisu u odgojne i obrazovne ustanove putem Interneta.

Omogućen je prvi preduvjet kako bi hrvatski građani koji imaju elektroničku osobnu iskaznicu mogli koristiti elektroničke usluge država članica EU. Do kraja godine Hrvatska se povezala s dijelom država Unije te proces još traje.

Internet stranice većine ministarstava i nekih drugih tijea objedinjene su na središnjem državnom portalu gov.hr

Portal otvorenih podataka omogućava pristup određenom broju podataka koja objavljuju tijela javne vlasti.

Prilagođen je sustav Centralni obračun plaća koji je krajem 2019. godine podržavao proslovne procese kadrovske evidencije, upravljanja ljudskim potencijalima, obračuna i isplate plaća i materijalnih prava za ukupno 2.110 tijela državne uprave i institucija javnog sektora 

Uz navedene, u 2019. godini odrađene su određene radnje vezane uz HITRONet, Metaregistar, ProDII registar, vijeće za državnu informacijsku infrastrukturu, kibernetičku sigurnost te akcijski plan za Strategiju e-Hrvatska 2020. Više informacija o tim, a ali i o ranije nabrojenim područjima može se pronaći u Izvješću (.docx) na stranicama Vlade.