InfoDom razvio softversku platformu za potporu odlučivanju u upravljanju adaptabilnošću poslovnih sustava besplatnu za korištenje

InfoDom razvio softversku platformu za potporu odlučivanju u upravljanju adaptabilnošću poslovnih sustava besplatnu za korištenje

U okviru projekta pod nazivom „Centar kompetencija za digitalnu transformaciju prehrambene industrije na ruralnim područjima“ (CEKOM) tvrtka InfoDom razvila je softversku platformu za potporu odlučivanju u upravljanju adaptabilnošću poslovnih sustava.

Pod adaptabilnošću se podrazumijeva sposobnost prilagodbe neplaniranim okolnostima, za razliku od fleksibilnosti koja sadrži mehanizme rješavanja poslovnih situacija koje se mogu predvidjeti i za njih se pripremiti. Platforma je dobila komercijalni naziv D4A – Decision for Adaptability (Odluka za adaptabilnost). 

U doba velike poslovne neizvjesnosti i promjena koje je nemoguće predvidjeti, poslovni subjekti se sve češće nalaze u okolnostima da moraju donositi odluke a da pri tome nemaju dovoljno informacija ili nikada prije nisu bili u sličnim situacijama. To je značajno za poljoprivrednike i proizvođače hrane čiji je proizvodni ciklus vrlo dugačak (često i cijelu godinu) te ovisi o velikom broju čimbenika od kojih je samo mali broj pod njihovom kontrolom.  

Neizvjesnosti se odnose na vremenske (ne)prilike, bolesti, dobavu repromaterijala i njihovim cijenama, smetnje u logističkim lancima, promjene u regulatornim zahtjevima i navike potrošača. Dodatno, malim i srednjim poljoprivrednim proizvođačima nisu dostupni stručnjaci koji se bave ovakvom vrstom problema jer oni često rade u institutima ili na fakultetima kao i tvrtkama za  visoke tehnologije. 

Navedene okolnosti bile su povod za razvoj softverske platforme koja povezuje poslovne subjekte (male i srednje poljoprivredne proizvođače) sa stručnjacima iz različitih područja – tzv. virtualna mreža konzultanata. Cijela komunikacija se odvija digitalno te u njoj može sudjelovati jako veliki broj svih tipova dionika: OPG-ova, tvrtki, znanstvenika, stručnjaka iz savjetodavnih službi, ponuditelja različitih vrsta usluga, LAG-ova i drugih. 

Platforma predviđa da su na njoj s jedne strane stručnjaci iz različitih područja, sa svojim prethodnim iskustvima i područjima djelovanja te korisnici koji imaju potrebu donositi odluke u različitim poslovnim scenarijima. Komunikacija počinje prijavom problema ili potrebe od strane prijavljenog korisnika a platforma, temeljem podataka iz te prijave pronalazi i predlaže najprikladnijeg stručnjaka ili više njih, koji nakon uvida u problem prihvaćaju njegovo rješavanje. Slijedi suradnja na mreži kroz različite kanale te se prikupljaju dodatne informacije koje će pomoći u rješavanju problema. Ukoliko platforma prepozna problem za koji postoji ili konačno rješenje ili model (algoritam) po kojemu se on može riješiti, predložit će korisniku gotovo rješenje. Ukoliko takvo rješenje ne postoji, suradnjom stručnjaka i korisnika dolazi se do najbolje moguće odluke a potencijalna rješenja mogu predlagati i drugi korisnici, čime se postiže tzv. otvorena ili još šire, socijalna inovativnosti. 

Rješenje će biti zabilježeno u repozitoriju koji je sastavni dio platforme pa će kandidirati sljedeći puta kada se sličan problem pojavi. Ažurirat će se i iskustvo stručnjaka koji je rješenje ponudio a konačnu ocjenu dat će korisnik prvi puta nakon prihvaćanja rješenja te drugi puta, nakon što se rješenje pokaže dovoljno kvalitetnim u praksi. 

Budući su glavna ciljna grupa korisnika mali poljoprivredni proizvođači (OPG), posebna je pažnja posvećena jednostavnosti korištenja i dostupnosti na različitim tipovima uređaja (od mobilnih do desktop ili laptop računala). 

Platforma će u okviru CEKOM projekta „Food & Rural“ biti dostupna svim korisnicima bez naknade. Cilj projekta je Unaprjeđenje istraživačkog i inovacijskog, poslovnog okruženja i jačanje konkurentnosti prehrambene industrije kroz „Reuse & Sharing“ kao i Razvoj agrotehnoloških rješenja provedbom aktivnosti I&R za efikasniju upotrebu resursa i učinkovitije poslovanje. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a osim InfoDoma koji je korisnik sredstava, projektni partneri su bili Zavod za informatičku djelatnost Hrvatske i Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu. Ukupan iznos projekta je 13.140.060,37 kuna, od čega je iznos EU potpore 7.762.038,35 kuna.

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke InfoDom d.o.o.