Hrvatskoj prijeti kazna zbog nepridržavanja Kodeksa elektroničkih komunikacija EU

Hrvatskoj prijeti kazna zbog nepridržavanja Kodeksa elektroničkih komunikacija EU

Europska komisija prijavila je Hrvatsku Europskom sudu pravde jer Europskoj komisiji nije u potpunosti predstavila kako nacionalne mjere prate Kodeks elektroničkih komunikacija Europske unije. 

Olakotna okolnost je da Hrvatska nije jedina - Europska komisija Europskom sudu pravde prijavila je i Španjolsku, Latviju, Litvu, Irsku, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Sloveniju i Švedsku.

Kodeks propisuje regulatorni okvir za zakone koji se odnose na telekom sektor, na način da modernizira pravila u interesu potrošača i industrije potičući konkurenciju i ulaganja te osnažujući interno tržište i prava potrošača. Stupio je na snagu u prosincu 2018. godine i države članice imale su dvije godine za implementaciju. On predstavja središnji dio europskog Gigabitnog društva i osigurava puno sudjelovanje svih građana Unije u digitalnoj ekonomiji i društvu.

Na stranicama Europske unije može se pronaći što sve Kodeks obuhvaća i propisujea. Neka pravila poput zaštite korisnika od visokih cijena roaminga unutar Europske unije već su provedena.