Hrvatska akreditacijska agencija odustala od natječaja za softver

Hrvatska akreditacijska agencija odustala od natječaja za softver

Hrvatska akreditacijska agencija poništila je natječaj naziva Ulaganje u računalne programe procijenjene vrijednosti 530.891 euro plus PDV.

Svrha natječaja bila je uspostava novog informacijskog sustava koji se trebao sastojati od poslužiteljske infrastrukture, podsustava za administraciju dijeljenih registara, podsustava za uredsko i arhivsko poslovanje, podsustava za akreditaciju, javnog portala za pristup eUslugama Agencije i integracijskog sloja za povezivanje s drugim informacijskim sustavima.

Na natječaj su se javili Cuspis i Omega software čiji Centrix Agencija već koristi. Te dvije tvrtke dale su ponude od 117 odnosno 265 tisuća eura plus PDV, no natječaj je poništen jer je naknadno utvrđeno kako je APIS IT raspisao natječaj za nabavu roba i usluga s ciljem uspostave centra dijeljenih usluga s pratećim poslovnim uslugama, odnosno sustav za pisarnice o kojem je rep.hr nedavno izvještavao.

Na osnovu još jednog primjera za koji je rep.hr saznao, može se zaključiti kako - barem u slučaju spomenutog APIS-ovog natječaja - među državnim tijelima nedostaje pravovremena komunikacija kako bi službenim putem saznali za planirane i natječaje u tijeku koji mogu imati utjecaja na njihovo poslovanje.