Hrvatska 111. od 237 država po cijeni 1GB mobilnog prometa

Hrvatska 111. od 237 država po cijeni 1GB mobilnog prometa

Hrvatska je zauzela 111. mjesto u istraživanju o cijenama 1GB mobilnih podataka koje je od lipnja do rujna ove godine proveo Cable.co.uk

Navedena pozicija odnosi se na prosječnu cijenu jednog Gigabytea mobilnih podataka, koja u Hrvatskoj iznosi 1,19 dolara. Za usporedbu - najbolje rangirana država po ovom kriteriju je Izrael s 0,02 dolara, dok je najgore rangiran Zimbabve s 43,75 dolara po Gigabyteu. Pomalo iznenađujuće, Italija je na drugom mjestu s 0,09 dolara, a u užoj regiji ispred Hrvatske gotovo svi - Najniža je prosječna cijena 1GB u crnoj Gori (24. mjesto, 0,32 dolara), a slijede Srbija (54. mjesto, 0,58 dolara), Slovenija (85. mjesto, 0,84 dolara), Sjeverna Makedonija (86. mjesto, 0,86 dolara) i Bosna i Hercegovina (93. mjesto, 1,03 dolara). Skuplje od Hrvatske je jedino Kosovo (115. mjesto, 1,25 dolara).

Zanimljivo je i da je Internet u SAD-u među skupljima, prosječna cijena Gigabytea u mobilnom prometu je 6 dolara, što tu državu stavlja na 219. mjesto, dok je Kanada na 216. mjestu uz cijenu od 5,37 dolara. Među europskim državama najskuplje su bogata Švicarska (226. mjesto, 7,29 dolara po GB) i Norveška (205. mjesto, 4,07 dolara). dok su cijene u većini drugih država Europe prihvatljive.

Gleda li se cijena najjeftinijeg Gigabytea za 30 dana, Hrvatska je na 116. mjestu (0,37 dolara).  a po kriteriju najskupljeg Gigabytea za 30 dana na 72. mjestu (,24 dolara) gledano od najniže prema najvišoj cijeni.

Navedeni podaci izračunati su na osnovu podataka više od 5600 mobilnih planova. Nekoliko država nije sudjelovalo u istraživanju. Nekolicina sitnih državica i Sjeverna Koreja zbog toga što nemaju mobilne operatere (ili nemaju vlastite poput Vatikana, a Bugarska zbog toga što su joj sve tarife neograničene, a nema podataka o prosječnoj potrošnji. 

Cijelo istraživanje može se vidjeti i preuzeti ovdje.