HAKOM pokrenuo inspekcijski nadzor nad tvrtkom DIMOCO

HAKOM pokrenuo inspekcijski nadzor nad tvrtkom DIMOCO

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokrenula je inspekcijski nadzor nad tvrtkom DIMOCO nakon što su je korisnici prijavili zbog mogućih prijevarnih radnji.

DIMOCO se tereti da je korisnicima prikazivao lažne poruke o postojanju računalnih virusa, nakon čega su prevareni korisnici instalirali aplikaciju koja je korisnike upućivala na slanje SMS poruka s kratkim SMS kodom, što je izazivalo neželjene troškove ili su obaviješteni da ako žele osvojiti mobitel aktiviraju usluge sa specijalnom tarifom.

Hrvatska tvrtka DIMOCO inače se nalazi u postupku likvidacije, a njezin vlasnik je austrijska tvrtka DIMOCO Europe koja je prisutna u više europskih država. Pretraživanjem interneta može se naslutiti da je način prijevare koji istražuje HAKOM provodila duži period u više država uključujući Hrvatsku.