Ericssonu NT razvoj sustava vrijednog 9,50 milijuna kuna za Ministarstvo kulture

Ericssonu NT razvoj sustava vrijednog 9,50 milijuna kuna za Ministarstvo kulture

Tvrtka Ericsson Nikola Tesla pobijedila je na natječaju Ministarstva kulture za razvoj nacionalnog arhivskog informacijskog sustava.

Navedeni posao uz razvoj sustava uključuje testiranje i migraciju podataka te razvoj repozitorija za pohranu digitaliziranog gradiva i razvoj e-usluga.

Procijenjena vrijednost natječaja iznosila je 19,28 milijuna kuna plus PDV, a na njemu su sudjelovali Ericsson Nikola Tesla s već spomenutom ponudom od 9,50 milijuna kuna plus PDV, Asseco SEE i IT Sistemi - Nove Tehnologije s ponudom od 11,90 milijuna kuna plus PDV  i Omega Software i ArhivPRO s ponudsom od 13,41 milijuna kuna plus PDV.

40 posto bodova na natječaju dodjeljivalo se za cijenu ponude, 30 posto za tehničku vrijednost i funkcionalne značajke te 30 posto za specifično iskustvo stručnjaka. Tvrtke su za druga dva kriterija dobila maksimalne ili gotovo maksimalne bodove, te je za odluku o pobjedniku natječaja bila presudna cijena.

Projekt se realizira u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH, a aktivnosti projekta osim spomenutih uključuju i jačanje spremišnih kapaciteta u osam područnih državnih arhiva za preuzimanje trajnog gradiva na papiru, jačanje ljudskih kapaciteta održavanjem edukacija za zaposlenike u 19 državnih arhiva i kod pravosudnih tijela kako bi se unaprijedilo upravljanje dokumentacijom u digitalnom okruženju (otprilike 200 zaposlenika), sređivanje i odabiranje gradiva na papiru kod pravosudnih tijela, izlučivanje gradiva pravosudnih tijela kojemu su prošli rokovi čuvanja i koje nema vrijednost za poslovanje te digitalizacija odabranog gradiva na papiru koje ostaje u pravosudnim tijelima u skladu sa stručnim smjernicama za digitalizaciju arhivskog gradiva i važećom legislativom.

Cilj investicije je unaprjeđenje upravljanja dokumentacijom kod tijela javne vlasti, pravosudnog sustava
i drugih stvaratelja dokumentarnog i arhivskog gradiva koje će osigurati odgovorno i transparentno
poslovanje. Osigurat će se pružanje usluga tijela javne vlasti i svih drugih stvaratelja gradiva bez obzira
na to kojim poslom se bave što će omogućiti veću dostupnost gradiva, zaštitu prava građana. Dodatno,
planirana ulaganja doprinijet će smanjenju troškova prostora, opreme i ljudi kod stvaratelja gradiva kao
i jačanju njihovih kapaciteta za upravljanje dokumentacijom u digitalnom obliku.

Opći cilj razvoja nacionalnog arhivskog informacijskog sustava jest omogućiti sveobuhvatnu
digitalnu tranziciju u upravljanju informacijskim i dokumentacijskim resursima u pravosuđu,
upravi i drugim javnim službama u Republici Hrvatskoj (javnim tijelima i ustanovama) koje ga trebaju
moći koristiti tako da ga svako tijelo ili ustanova koristi kao svoj zaseban sustav, neovisno i odijeljeno
od drugih korisnika u pogledu upravljanja sadržajem koji je pohranjen u sustav, upravljanja korisnicima
i korisničkim pravima na razini ustanove, upravljanja pravima pristupa sadržaju i objavljivanja sadržaja.
Objavljeni sadržaj treba biti dostupan u skupnom katalogu za sve korisnike sustava koji su objavili
sadržaj.

Više informacija o projektu dostupno je logiranim korisnicima u natječajnoj dokumentaciji na stranicama Narodnih novina.