Devet tvrtki želi frekvencije za 5G. Lubura pojašnjava razliku između frekvencija

Devet tvrtki želi frekvencije za 5G. Lubura pojašnjava razliku između frekvencija

Devet tvrtki javilo se na HAKOM-ov natječaj za dodjelu prava uporabe radiofrekvencijskog spektra.

Što se nacionalnih frekvencija tiče, za frekvencijski pojas 700 MHz, uz ispunjavanje svih potrebnih uvjeta javili su se A1 Hrvatska, Hrvatski Telekom i Telemach Hrvatska. Isti operateri javili su se i na natječaj za frekvencijski pojas 3600 MHz. Osim njih, za frekvencijski pojas 26 GHz uz ispunjavanje svih uvjeta javio se EOLO.

Za frekvencijski pojas 3600 MHz, ali na županijskoj razini javili su se BeeIN, Digicom, Eco.Net, EOLO, Markoja i Terrakom.

Za pojašnjenje o razlici između navedenih frekvencija koje su u ponudi, rep.hr je upitao Đuru Luburu, sudskog vještaka za telekomunikacije. Evo njegovog odgovora:

Radiofrekvencijski spektar je ograničeni prirodni resurs i zato je njime nužno djelotvorno upravljati i učinkovito ga upotrebljavati. Kako bi sve moglo funkcionirati, međunarodno se usklađuju a nacionalno propisuju tablice namjene spektra kojima je točno propisano koje frekvencijsko područje se upotrebljava za koju namjenu. Također, među susjednim zemljama se detaljno usklađuje koje frekvencije će koja država upotrebljavati, posebno pogranično, kako ne bi dolazilo do smetnji. Kad se neka država ne pridržava međunarodnih dogovora, onda dolazi do smetnji kakve smo proteklih godina iskusili na našoj obali gdje smo imali dosta problema s talijanskim odašiljačima.

Napretkom tehnologije i standardizacijom 5G mreža, otvorila se mogućnost masovne komercijalne uporabe frekvencija višeg područja koje su do sad bile korištene uglavnom za profesionalnu opremu i satelitsku službu. Tako je u tijeku prva aukcija radiofrekvencijskog spektra na kojoj će se prijavljeni operatori i oni koji će to tek postati, prema strogo propisanim pravilima i uz uporabu posebnog sustava kojeg je HAKOM priredio za tu namjenu, cijenom natjecati za ostvarivanje prava korištenja radijskih frekvencija pogodnih izgradnji 5G mreža.

Dodjeljuju se frekvencije iz tri područja i to 700 MHz kojeg imamo vrlo malo ali je jako vrijedan jer se niže radijske frekvencije, zbog veće duljine radijskog vala, puno bolje rasprostiru u prostoru i posebno su pogodne za pokrivanje manje naseljenih područja. Operatorima su iznimno zanimljive jer je bez njih gotovo nemoguće na komercijalno prihvatljiv način pokriti more, autoceste, ravnice i druge manje naseljene površine. Upravo zbog visoke cijene, ali i obveza pokrivanja koje će operatori preuzeti kupnjom ovih frekvencija, osobno nisam očekivao da će se javiti itko osim postojeća tri mobilna operatora.

Frekvencija u području 3.600 MHz (3.6 GHz) imamo dosta više pa mu je i cijena manja, a pogodan je za pokrivanje gušće naseljenih područja budući se radi o frekvencijama kraće valne duljine koje imaju dobru refleksiju. Njima se u gradskim područjima može značajno podići kapacitet 5G mreža. One su pogodne kako velikim operatorima, tako i manjim operatorima koji imaju namjeru poslovati regionalno. Već imamo nekoliko primjera takvih operatora koji regionalno pružaju usluge pristupa internetu na fiksnoj lokaciji, ali uporabom radiofrekvencijskog spektra.

Raspoloživog spektra u području 26.000 MHz (26 GHz) je prilično puno pa mu je i cijena dosta niska. Takav spektar koristit će se na pojedinim mikro lokacijama gdje je potreban iznimno velik kapacitet, bilo da se radi o industrijskim pogonima ili područjima gdje se istovremeno očekuje jako velik broj ljudi poput sportskih priredbi.