Amis Telekom najavio gradnju optičke mreže u Trnskom i Sigetu

Amis Telekom najavio gradnju optičke mreže u Trnskom i Sigetu

Amis Telekom će krajem svibnja ove godine početi s gradnjom optičke mreža na području zagrebačkih kvartova Siget i Trnsko.

Informacija je to o namjeri gradnje objavljena na stranicama HAKOM-a. Područje na kojem će se graditi optička mreža u Sigetu obuhvaća 0,72 kvadratnih kilometara na kojem se nalazi 7192 stanovnika i 4153 različitih poslovnih subjekata. Planirani kapacitet optičke mreže izražen kao broj svjetlovodnih niti u prvoj fazi je 1250.

U Trnskom će optička mreža obuhvatiti 0,37 kvadratnih kilometara te 6331 stanovnika i 3803 različitih poslovnih subjekata, a planirani kapacitet optičke mreže, odnosno broj svjetlovodnih niti u prvoj fazi je 1140.

Distribucijski čvor za oba naselja bit će smješten na adresi Trnsko 21D, a završetak radova planiran je za 31. prosinca 2013. godine.