Algebra otvorila novu poslovnicu u Šibeniku

Algebra otvorila novu poslovnicu u Šibeniku

Sve veći interes polaznika sa šibendskog područja rezultirao je otvaranjem nove Algebrine poslovnice u Šibeniku,

Algebrina poslovnica u kojoj se vrše razni oblici IT i poslovne edukacije nalazi se na adresi Jerolima Milete 6 te uključuje moderno opremljenu učionicu s 18 mjesta za polaznike.

„Na području Šibenika i županije primijetili smo sve veći broj zainteresiranih polaznika za pojedine vrste obrazovnih programa – ponajprije za programe iz područja EU fondova i internetskog marketinga. Neki od naših polaznika dosad su putovali u susjedne gradove, što sada, nakon otvorenja nove podružnice, više neće biti potrebno jer obrazovne programe za odrasle odsad nudimo i u Šibeniku. Šibenik vidimo kao izuzetno važan grad u našoj ponudi a otvaranje poslovnice omogućit će nam, nakon što smo ovdje već skoro 10 godina bili prisutni kroz partnere, da građanima Šibenika ponudimo još više kvalitetnog sadržaja i obrazovnih programa“, naglasio je Igor Kundić, član uprave Algebre, nakon otvorenja šibenske poslovnice Algebre.

„Vjerujemo da će građanima Šibenika biti najzanimljiviji programi koji su najpopularniji i drugdje u Hrvatskoj, poput obrazovanja za pripremu i provedbu EU projekata, specijalista za internetsko oglašavanje, razne aspekte programiranja i razvoja weba, te programi iz područja knjigovodstva. Osim toga, šibenskim maturantima moći ćemo ponuditi kvalitetnije pripreme za državnu maturu, a odlična suradnja s brojnim organizacijama sa šibenskog područja daje nam nadu da je otvaranje poslovnice u Šibeniku dobar korak za Algebru“, zaključio je Kundić.
Tijekom proteklih godina, Algebra je u Šibeniku provodila odabrane programe namijenjene učenicima osnovnih škola (Algebra Junior i Digitalna akademija) i srednjih škola (pripreme za polaganje državne mature, kroz koje je prošlo petstotinjak učenika). U narednom periodu, očekuje se kako će i dalje biti najizraženiji interes građana za programe iz područja EU fondova, knjigovodstva, programiranja, razvoja weba i internetskog oglašavanja, što su edukacije koje su već bile provođene u Šibeniku kroz raniji partnerski model. Očekuje se također povećani interes institucionalnih korisnika za obrazovanje njihovih zaposlenika i korisnika pojedinih programa, uključujući i obrazovanje nezaposlenih osoba u sklopu projekata financiranih sredstvima EU.