Rijeka sutra dobiva prvi fotonaponski solarni sustav

Prvi fotonaponski solarni sustav u Rijeci koji označava početak proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije bit će predstavljen na krovu zgrade Grada Rijeke u četvrtak, 14. svibnja 2009. godine u 11 sati.

Predstavljanju će prisustvovati gradonačelnik Vojko Obersnel sa suradnicima i direktor Energo d.o.o. Sanjin Kirigin sa suradnicima.

Sustav će biti predstavljen u okviru obilježavanja European solar days 2009., kampanje koja je prošle godine obuhvatila 13 zemalja, unutar kojih se održalo preko 4000 popratnih događanja.

Grad Rijeka priključio se europskoj inicijativi Sporazuma gradonačelnika koja te koordinira i usmjerava napore na postizanju takozvanih «3x20» ciljeva do 2020. godine, kao odgovor na suvremene klimatske i energetske izazove. A to znači smanjenje stakleničkih plinova za 20%, smanjenje potrošnje energije za 20% te povećanje potrošnje energije iz obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji do 20%. Od svih izvora energije, korištenje solarne energije doživljava najveći porast.

Sustav od 44 fotonaponska modula bit će postavljen na Korzu, na gornjoj terasi zgrade Grada Rijeke, a instalirana snaga iznosi 9.9 kW. Procjena proizvodnje električne energije je oko 9000 kWh godišnje. Približna površina fotonaponskih panela je nešto manje od 75 m2.

Fotonaponski sustavi se mogu ugrađivati na ravnim i kosim krovovima, dok su sustavi snage do 10 kW, idealni za ugradnju na višekatnicama. Na taj način proizvedena električna energija može se prema želji upotrebljavati za vlastite potrebe ili distribuirati dalje u električnu mrežu tj. prodavati distributeru električne energije.