Marko Pintera razvio framework za razvoj igara

Marko Pintera razvio framework za razvoj igara

Developer Marko Pintera objavio je beta verziju svog bs:frameworka namijenjenog razvoju grafičkih aplikacija, prvenstveno igara i enginea.

Riječ je o besplatnom open-source frameworku čiji je cilj pružiti moderniji API & codebase od sličnih frameworka koji se baziraju na starijim tehnologijama. Za razliku od njih, bs:framework fokusira se na high-end tehnologije kakve se koriste u komercijalnim game engineima te nudi brzu, visoko-optimiziranu jezgru napravljenu za moderni hardver i prilagođenu najzahtjevnijim projektima.
 
Kako je Pintera pojasnio za rep.hr, razvoj je počeo prije pet godina kad je htio prilagoditi postojeći framework za svoje potrebe radi kreiranja igara, ali je to onda krenulo u smjeru razvoja kompletnog frameworka.
 
Framework trenutno podržava physically based rendering, ima podršku za Vulkan, DirectX u OpenGL rendering sustave, unificirani shading jezik, podsustave za audio, animaciju, GUI, fiziku, scripting, visoko multi-threaded jezgru i još mnogo toga. Napisan je u modernom C++14 jeziku uz čisti, potpuno dokumentirani API.
 
Pintera očekuje kako će glavni korisnici biti oni koji žele raditi svoje game engine i alate te oni koji žele više kontrole i low-level pristupa kod izrade igara. To su najčešće projekti koji su vrlo specijalizirani te im postojeća gotova rješenja ne pružaju što treba ili pak manji projekti koji ne trebaju ogromni feature-set koji pružaju komercijalna rješenja. Uglavnom - ljudi koje se više vole igrati sa kodom.
 
Zbog modernog jezika i pristupa razvoju, arhitektura frameworka je znatno jednostavnija nego kod sličnih rješenja, pogotovo kad se usporedi s komercijalnim game engineima. To omogućuje frameworku da raste znatno brže nego ta druga rješenja.
 
Trenutna verzija frameworka je više-manje kompletna, ali treba pronaći eventualne bugove i otkloniti ih, dok će finalna vjerojatno biti gotova u roku tri do četiri mjeseca. U bliskoj budućnosti framework će dobiti podršku za high-level jezike kao što su C#, Python i Lua, što bi trebalo rezultirati širom korisničkom bazom, s obzirom da je broj C++ korisnika malen u usporedbi sa spomenutim jezicima. U planu su i high-level sustavi za particle animacije i teren te razna poboljšanja renderera za što realniju grafiku.
 
U izradi je i kompletan editor baziran na frameworku, pod nazivom Banshee 3D.