Google Go kombinacija Pythona i C++

Google je pod open source licencom objavio eksperimentalni programski jezik GO stvoren kao hibrid između dinamičkih, web-orijentiranih jezika poput Pythona i kompajliranih jezika kao što je C++.

Novi programski jezik Google najavljuje kao zabavan, jednostavan, brz, siguran i konkurentan, a među konkretnim osobinama ističu se jednostavna sintaksa, korištenje garbage collectiona koji mnogi programski jezici ne koriste, brzina i sigurnost staitčkih jezika uz osobine dinamičkih i još puno toga štp možete pronaći na službenim web stranicama ovog jezika.

Programeri mogu saznati više i gledanjem kraće video prezentacije.

Google razvija programski jezik Noop

Google je razvio novi programski jezik Noop sličan Javi, namijanjen izvođenju na Java Virtual Machineu - računalnoj aplikaciji koja interpretira i kompajlira Java bytekod.