Postignut dogovor oko EU digitalnog novčanika - evo čemu će služiti

Postignut dogovor oko EU digitalnog novčanika - evo čemu će služiti

Europska komisija pozdravila je konačni dogovor koji su postigli Europski parlament i Vijeće EU na završnom trijalogu o Uredbi o uvođenju europskog digitalnog identiteta - EU walleta.

Rep.hr je o digitalnom novčaniku izvještavao i ranije. Njime će se moći pristupiti javnim i privatnim online uslugama, uz punu sigurnost i zaštitu osobnih podataka u cijeloj EU. Time je završen rad zakonodavaca na provedbi rezultata privremenog političkog dogovora postignutog 29. lipnja 2023. o pravnom okviru za digitalni identitet EU-a, prvog pouzdanog i sigurnog digitalnog identiteta za sve Europljane.

Osim javnih usluga, EU digitalne novčanike morat će prihvatiti i velike internetske platforme poput Amazona, Booking.com-a i Facebooka, kao i privatne usluge koje su zakonski obavezne autentificirati korisnika.

U novčaniku će biti sve od vozačke do raznih potvrda

Osim sigurne pohrane digitalnog identiteta, s EU digitalnim novčanikom korisnici će moći otvoriti bankovni račun, izvršiti plaćanje ali i pohraniti digitalni dokument, kao što su mobilna vozačka dozvola, liječnički recepti, stručne potvrde ili putne karte. Svima će se pružiti jedno praktično i intuitivno sredstvo za online identifikaciju usklađeno s EU zakonodavstvom. EU digitalni novčanik će u potpunosti poštovati izbor korisnika hoće li dijeliti osobne podatke ili ne, ponuditi najviši stupanj sigurnosti certificiran neovisno prema zajednički usuglašenim standardima, a relevantni dijelovi njegovog programskog koda bit će javno objavljeni kako bi se isključila svaka mogućnost zlouporabe, nezakonitog praćenja ili pak presretanja ili praćenja podataka od strane vlada.

Zakonodavne rasprave ojačale su ambicioznost uredbe u nizu područja važnih za građane. Novčanik će sadržavati nadzornu ploču svih transakcija dostupne vlasniku lisnice, ponuditi mogućnost prijave potencijalnih povreda zaštite podataka te omogućiti interakcija između samih EU digitalnih novčanika. Štoviše, građani će moći nadograditi EU digitalni novčanik s postojećim nacionalnim eID-a shemama i iskoristite besplatne e-potpise za osobnu upotrebu.

Postignuti sporazum podliježe službenom odobrenju Europskog Parlamenta i Vijeća. Nakon što se službeno usvoji, okvir europskog digitalnog identiteta će stupiti na snagu nakon dvadeset dana od objave u službenom listu EU. Države članice morat će svojim građanima osigurati preuzimanje EU digitalnog novčanika u roku od 24 mjeseca nakon donošenje provedbenih akata kojima se utvrđuju tehničke specifikacije za EU lisnicu i tehničke specifikacije za njegovu certifikaciju. Ovi provedbeni akti - donosit će se od 6 do 12 mjeseci nakon donošenja Uredbe - oslanjat će se na specifikacije razvijene kao dio EU Digital Identity Toolbox, radne grupa u čijem radu sudjeluje i hrvatski Nacionalni ekspertni tim za EU Toolbox koordiniran od strane Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva. Navedeni provedbeni akti  postavljaju usklađene uvjete za implementaciju lisnice u svim država članicama EU.

Do 2030. sve ključne javne usluge bit će dostupne online

Politički program Digitalnog desetljeća 2030. postavlja europske ambicije za digitalnu transformaciju do 2030. Prema ciljevima Digitalnog desetljeća, do 2030. sve bi ključne javne usluge trebale biti dostupne online, svi bi građani trebali imati pristup svojim internetskim zdravstvenim kartonima i svi bi to trebali imati pristup sigurnom eID-u koji poboljšava privatnost. EU lisnica temelji se na postojećem prekograničnom pravnom okviru za pouzdani digitalni identitet, inicijativa za europsku elektroničku identifikaciju i usluge povjerenja (Uredba eIDAS). Uredba eIDAS je usvojena 2014., pruža početnu osnovu za prekograničnu elektroničku identifikaciju, autentifikaciju i certificiranje web stranice unutar EU. Prijedlog Komisije za nadograđeni okvir, koji su zakonodavci doveli do konačnog rješenja današnjeg sporazuma, poboljšat će učinkovitost i proširiti prednosti sigurnog i praktičnog digitalni identitet privatnom sektoru i za mobilnu upotrebu. Četiri velika pilot projekta, u koje je uloženo više od 90 milijuna eura, a 46 milijuna eura sufinancira Europska Komisija iz Programa za digitalnu Europu, te su započela testiranja EU digitalnih novčanika u nizu slučajeva svakodnevne upotrebe, uključujući mobilnu vozačku dozvolu, eZdravlje, digitalna plaćanja te obrazovanje i stručna sprema.