Zagrebačka županija subvencionira nastupe poduzetnika

Zagrebačka županija dodijelit će u ovoj godini 400.000 kuna bespovratnih sredstava za sufinanciranje organiziranja i nastupa na sajmovima, izložbama i natjecanjima vezanim uz poduzetništvo.

Za subvencioniranje troškova osnivanja i početnog rada udruga u gospodarstvu te sufinanciranje njihovih projekata previđeno je 150.000 kuna, a za sufinanciranje projekata udruga s ciljem edukacije, prekvalifikacije i osnaživanja nezaposlenih planirano je 400.000 kn. Natječaji za navedena sredstva otvoreni su do prvog prosinca ove godine. 

Korisnici subvencija za nastupe na sajmovima i izložbama mogu biti organizatori manifestacija koje se održavaju na području županije, zatim organizatori zajedničkog nastupa poduzetnika Zagrebačke županije na manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu, osnovne i srednje škole i visoka učilišta s područja županije te pojedinačni izlagači na domaćim i inozemnim manifestacijama. 

Subvencije za osnivanje i početni rad udruge u gospodarstvu odobrava se u iznosu od 10.000 kuna, a maksimalan iznos pomoći za projekte iznosi 50.000 kuna po korisniku.

Županija može sufinancirati pojedini projekt koji za cilj ima edukaciju i prekvalifikaciju te osnaživanje nezaposlenih s maksimalno 50.000 kuna, odnosno korisnik za više projekata u jednoj godini može dobiti najviše 100.000 kuna. 

Iz Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane da se jave na natječaje do prvog prosinca 2009. 

Sve informacije mogu se dobiti radnim danom od 9 do 12 h na broj telefona 01/6009-457 ili elektronskom poštom uog@zagrebacka-zupanija.hr