HAKOM-ova aplikacija otkriva u kojoj je mreži nečiji broj

HAKOM-ova aplikacija otkriva u kojoj je mreži nečiji broj

m-Prenosivost prva je HAKOM-ova mobilna aplikacija , a korisnicima pruža informacije o određenom broju, odnosno mreži u kojoj se on nalazi.

Tako svi korisnici koji nemaju besplatne pozive prema svim mrežama mogu provjeriti u kojoj se mreži netko nalaziti i tako izbjeći problem do kojeg dolazi zbog sve češćeg prenošenja broja iz mreže u mrežu. Pretraživati se mogu telefonski brojevi iz pokretnih i nepokretnih mreža. 

Aplikacija je jednostavna za korištenje, korisnik odabire želi li pretraživati fiksni ili mobilni broj te potom upisuje broj za koji želi provjeriti u kojoj se mreži nalazi, odnosno njegov trenutačni status.

Osim putem weba, aplikacija je dostupna i za iOS i Android uređaje te je besplatna za korištenje. Aplikaciju je radio Globaldizajn.