Netko otima Whatsapp račune - oglasio se HAKOM

Netko otima Whatsapp račune - oglasio se HAKOM

Nepoznati broj hrvatskih korisnika Whatsapp aplikacije proteklih dana imao je problema s neželjenim prebacivanjem njihovog accounta na neki drugi broj mobitela.

Prema izjavama dijela korisnika čini se da se problem javlja samo kod jednog operatera, a kako izgleda poruka u trenutku kad se on dogodi, može se vidjeti u donjem screenshotu.

Dio korisnika obratio se Hrvatskoj regulatoroj agenciji za mrežne djelatnosti (HAKOM) koja je tim povodom na Facebooku komentirala kako oni nemaju nadležnost nad aplikacijom Whatsapp, nego su zaduženi samo za rješavanje sporova između operatora i korisnika javnih komunikacijskih usluga koji su vezane uz prigovore korisnika na ispostavljene račune, kvalitetu pružene usluge i zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora.

Ipak, svim korisnicima Whatsappa preporučili su korištenje dvofaktorske autentifikacije te objavili Whatsappove upute za njezino aktiviranje i  vraćanje ukradenog accounta. Prema komentarima nekih Internet korisnika, za povrat ukradenog accounta potrebno je tjedan dana.