Meddox - Hrvatska aplikacija za zdravstvene nalaze planira širenje u EU

Meddox - Hrvatska aplikacija za zdravstvene nalaze planira širenje u EU

Mobilna aplikacija Meddox, napredno rješenje za upravljanje zdravstvenom dokumentacijom, predstavila se danas medijima i najavila svoje buduće korake.

Riječ je o aplikaciji koja korisnicima omogućuje besplatno pohranjivanje svoje medicinske dokumentacije kako bi je imali sistematiziranu i sačuvanu na jednom mjestu, a nudi i opcije koje slične svjetske mobilne aplikacije nemaju. Meddox primjerice ima mogućnost prepoznavanja i spremanja parametara iz medicinske dokumentacije, što znači da korisnik može fotografirati ili na drugi način unijeti svoj nalaz, dok će aplikacija prepoznati i učitati podatke s nalaza. (Na gornjoj fotografiji je primjer podataka s jednog nalaza koji je učitan kad PDF s Google Drivea, a podaci su potom automatski izvučeni iz PDF.a, op.a.) Navedeni posao nije bio jednostavan jer svi medicinski laboratoriji u Hrvatskoj ne koriste iste parametre za iste pretrage, a Meddox ih trenutno prepoznaje više od tisuću.

Aplikacija trenutno ima više od 9000 korisnika s pretežito hrvatskog tržišta, a sljedeće godine plan je doći do 50.000. U tome će pomoći milijun i po kuna već ostvarene investicije, koja će se iskoristiti i za prevođenje na slovenski i njemački. U planu za, najvjerojatnije sljedeću godinu, je i još jedna runda financiranja koja bi aplikaciji trebala omogućiti daljnji rast.

Do kraja godine, aplikacija koju je za startup razvila virovitička  tvrtka Factory (Plava Tvorica d.o.o.) moći će i upozoravati na potrebu odlaska na sistematske i preventivne preglede te podsjećati na uzimanje terapije koju je propisao liječnik. Aplikacija će korisnicima u budućnosti omogućiti i uspoređivanje spomenutih parametara s onima iz opće ili specifične populacije radi uočavanja odstupanja ili prepoznavanja mogućnosti razvoja neke bolesti. 

Prikupljene podatke aplikacija sprema u Amazonov cloud, odnosno na njihove servere smještene u Frankfurtu. Sve korisničke datatoke su enkriptirane. Na diskovima s podacima se koristi 256 bitna AES-256-XTS enkripcija, a EV SSL certifikat koji se koristi za kriptiranu komunikaciju koristi 4096-bitni RSA ključ. Medicinskim nalazima može pristupiti samo korisnik te može odlučiti s kime će ih podijeliti.

"U Hrvatskoj svaki građanin prosječno obavi šest do sedam liječničkih pregleda, dok se u nekim državama EU taj broj penje i do 11 pregleda godišnje. Svaki pregled znači jedan zdravstveni nalaz, a naše ankete su pokazale da u obitelji prosječno imamo i do 30-tak nalaza godišnje. Pritom mnogi od nas brinu i o zdravstvenoj dokumentaciji drugih članova obitelji, a oni s kroničnim dijagnozama imaju i značajno više dokumentacije od prosjeka. Trećina ljudi, kaže statistika, izgubi tu dokumentaciju, a ostatak ne može na pametan način njome raspolagati. S druge strane, svi će vam u zdravstvenom sustavu reći da je vrijednost sistematizirane dokumentacija iznimno važna, čak i presudna za brigu o zdravlju. Mi smo odlučili iskoristiti potencijal te dokumentacije kako bi svi od nje imali koristi, pojedinačni korisnici, liječnici, ali i čitavi zdravstveni sustavi. U pozadini aplikacije su nebrojeni sati rada na sistematiziranju stotina raznih baza zdravstvenih podataka kako bi se strukturirale, povezale i mogle referencirati. Koliko znamo, to nitko još nije na ovaj način napravio pa je naš potencijal rasta ogroman, posebno unutar EU gdje su zdravstveni sustavi slični zbog čega vrlo brzo možemo skalirati poslovanje”, izjavila je mr. sc. Maja Bogović, članica Uprave Meddoxa.

”Na bazi od 10.000 aktivnih korisnika već je stvorena iznimno kvalitetna baza, koja nam omogućuje istraživanja s obzirom da je reprezentativna za opću populaciju u Hrvatskoj. Aplikacija omogućuje vremensko praćenje tijeka promjene vrijednosti nalaza, pa samim tim pojavu i razvoj određenih dijagnoza i skupina dijagnoza, a referenciranje podataka pojedinačnih korisnika s prosječnim omogućuje upozorenja, skretanje pozornosti i educiranje korisnika na optimalnu brigu za njegovo zdravlje. Liječnici ovom aplikacijom dobivaju sistematiziran pristup podacima koji je neprocjenjiv u liječenju, posebno kompleksnih stanja. Ne smijemo zaboraviti niti vrijednost ovakvog proizvoda za zdravstveni sustav. Prvo i najvažnije, podizanje razine zdravstvene svijesti svakog korisnika do razine informiranog i educiranog sudionika u održavanju svog zdravlja temelj je boljeg funkcioniranja sustava. Dodatno, prosječni podaci o stanju populacije (srednja vrijednost tlaka, masnoća u krvi, određenih hormona, enzima itd.) su vrijedni ulazni parametar za funkcioniranje sustava kako u kurativnom smislu tako i preventivno u smislu planiranja najrazličitijih javnozdravstvenih akcija i intervencija”, zaključio je dr. sc. Pero Hrabač, dr.med., profesor na Katedri za medicinsku statistiku, epidemiologiju i medicinsku informatiku Medicinskog fakulteta u Zagrebu, koji kao stručni suradnik radi na razvoju Meddoxa.

”Pametno čuvanje i upravljanje zdravstvenim podacima u kombinaciji za podsjećanjem na redovno uzimanje lijekova, kao i redovne odlaske na preglede zaokružuju Meddox kao jedinu aplikaciju koja omogućava korisnicima brigu o njihovom zdravlju na jednom mjestu. Prednosti aplikacije sve više prepoznaju korisnici, zdravstvena industrija i investitori zbog čega imamo velike planove za sljedeću godinu. Imamo još puno prilika za unaprjeđivanje, posebno upotrebom tehnologije umjetne inteligencije na našoj bazi kao jednoj od najpotpunijih baza zdravstvenih podataka i ponašanja pacijenata. Zato smo vrlo ambiciozni u širenju poslovanja sljedeće godine, a sredinom godine bit ćemo spremni i za novu rundu investiranja”, istaknula je Vesna Babić, članica Uprave Meddoxa.

Aplikaciju je moguće preuzeti za Android ili iOS.