Invazivne biljke i životinje sada se može prijaviti preko aplikacije

Invazivne biljke i životinje sada se može prijaviti preko aplikacije

Novu mobilnu aplikaciju "Invazivne vrste u Hrvatskoj" za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja razvila je tvrtka Prehnit, a namijenjena je dojavama građana o stranim i invazivnim stranim vrstama koje uoče u prirodi.

Navedena mobilna aplikacija (za Android i iOS) izrađena je u okviru projekta Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta sufinanciranog od Europske unije iz Kohezijskog fonda. Ukupna vrijednost cijelog projekta iznosi 15,22 milijuna kuna, od kojih je 12,92 milijuna kuna bespovratnih sredstava.

Uz gubitak staništa, direktno iskorištavanje divljih vrsta, klimatske promjene i zagađenje, invazivne strane vrste su jedna od najvažnijih direktnih prijetnji bioraznolikosti. U Hrvatskoj je već zabilježeno više od 600 stranih biljaka i oko 300 stranih životinja, a uočene su i strane vrste gljiva i drugih organizama. Procjenjuje se da je 10 do 15 posto njih invazivno.

Građani koji u prirodi uoče strane vrste poput, primjerice, biljke pajasen ili divovskog svinjskog korova, životinje malog indijskog mungosa, ribu sunčanica, crvenouhu kornjaču, signalnog raka ili barsku nutriju, mogu to dojaviti putem mobilne aplikacije. U aplikaciji je moguće pronaći informacije o izabranim stranim vrstama, dnevnik opažanja, obrazac za prijavu, korisni linkovi i novosti..

Podaci o rasprostranjenosti invazivnih stranih vrsta su važni za upravljanje, odnosno smanjenje njihova negativnog utjecaja na bioraznolikost i povezane usluge ekosustava. Dojavom nalaza stranih vrsta, doprinijet će se i ranom otkrivanju novih stranih vrsta u Hrvatskoj te time spriječiti njihov unos i očuvati prirodu Hrvatske.