HAKOM proveo prvo neovisno mjerenje kvalitete mobilnih mreža u Hrvatskoj

HAKOM proveo prvo neovisno mjerenje kvalitete mobilnih mreža u Hrvatskoj

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) dala je izmjeriti kvalitetu usluga u pokretnim javnim elektroničkim komunikacijskim mrežama na području Republike Hrvatske za 2023.

Riječ je o prvom ovakvom neovisnom mjerenju, a za HAKOM ga je provela njemačka tvrtka NET CHECK početkom ove godine. Mjernom kampanjom bilo je obuhvaćeno 29 gradova i 3900 kilometara cesta i autocesta na području RH, odnosno područje na kojemu živi preko 50 posto ukupne populacije ili približno dva milijuna stanovnika. Mjerno izvješće o kvaliteti usluga u pokretnim javnim elektroničkim komunikacijskim mrežama dostupno je ovdje (PDF), a HAKOM će ovakva mjerenja provoditi i u budućnosti i javno ih objavljivati.

Najbolji rezultat Hrvatskog Telekoma, A1 Hrvatska bolji u govornim uslugama

U ovom testu telekomi su mogli osvojiti ukupno 1000 bodova - 650 na temelju testa podatkovnih usluga i 350 na temelju testa govornih usluga. Kad su u pitanju govorne usluge i rezultati izmjereni u gradovima i na cestama, najbolji rezultat ostvarila je A1 Hrvatska, drugo Hrvatski Telekom, a treće Telemach. Kad je u pitanju podatkovni prijenos, Hrvatski Telekom bio je najbolji u gradovima i na cestama, no zahvaljujući ovoj prednosti HT je imao najbolji ukupni rezultat s 942 boa. Drugi rezultat ostvario je A1 Hrvatska s 928 bodova, a treći je Telemach s 884 boda. Za Telemachov lošiji rezultat uglavnom je kriv nedostatak govorne usluge preko mreže četvrte generacije (VOLTE - Voice over LTE (4G))

Kad su u pitanju veliki gradovi, ukupni poredak je sljedeći:
Zagreb: 1. A1 Hrvatska 2. Hrvatski Telekom 3. Telemach
Split: 1. Hrvatski Telekom 2. Telemach 3. A1 Hrvatska
Rijeka: 1. Hrvatski Telekom 2. Telemach 3. A1 Hrvatska
Osijek: 1. A1 Hrvatska 2. Hrvatski Telekom 3. Telemach

Cilj mjerenja bio je predstaviti stvarno iskustvo korisnika usluga

Mjerenja su obavljena pomoću mjerne opreme postavljene na krovovima vozila, a testirane su performanse govornih i podatkovnih usluga. Prikupljeno je oko 2500 uzoraka za govorne te preko 24 tisuće uzoraka za podatkovne usluge po svakom operatoru.

Analiza prikupljenih podataka rađena je prema metodologiji koju su propisali tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije BEREC i međunarodna telekomunikacijska unija ITU, a cilj mjerenja bio je predstaviti stvarno iskustvo na način kako ga doživljavaju korisnici usluga.

Hrvatske mreže i dalje kvalitetne

Mjerenje je pokazalo da su performanse hrvatskih mobilnih mreža i dalje vrlo visoke te da su operatori nastavili ulagati u razvoj i podizati prijenosne kapacitete i kvalitetu uz istovremeno ulaganje u nove tehnologije. Ovo mjerenje i sva buduća mjerenja će operatorima pomoći poboljšati svoje usluge, pogotovo u područjima na kojima im je rezultat ispao slabiji nego su očekivali ili željeli.

Korisnici i sami mogu mjeriti kvalitetu

HAKOM u svom priopćenju podsjeća da je neovisna mjerenja kvalitete mobilnih usluga dosad pružao isključivo putem prikupljenih podataka iz mobilne aplikacije HAKOMetar Plus za mjerenje brzina u mobilnoj mreži i ostalih parametara kvalitete mobilne usluge. Mjerne podatke kod HAKOMmetra Plus anonimizirano kreiraju sami korisnici svaki put kad negdje odluče izmjeriti kvalitetu te se ovi podaci pojedinačno i skupno prikazuju unutar aplikacije, uključujući i georeferencirano na karti Hrvatske, dok se promet koji generira HAKOMetar tijekom mjerenja ne uračunava u tarifni limit korisnika za prvih deset mjerenja u tekućem mjesecu. Ostale slične aplikacije troše raspoloživu količinu podataka unutar tarife.