Budućnost medicine: Predstavljena AI asistentica Megi

Budućnost medicine: Predstavljena AI asistentica Megi

Zagrebačka tvrtka Mindsmiths predstavila je danas digitalnu asistenticu Megi koju je razvila u suradnji s klinikom Magdalena.

Megi su kreirali vodeći se za idejom da bi u idealnom slučaju pacijenti imali asistenticu punu empatije koja brine o njima, pa su pokušali kreirati sličnu uslugu u obliku digitalne asistentice. Područje koje Megi pokriva je hipertenzija, odnosno bolesti visokog tlaka.

Platforma Telegram otvorena prema developerima

Tijekom faze istraživanja vidjelo se kako većina pacijenata nije dovoljno vješta s korištenjem mobitela. Najčešći problemi su manjak iskustva s preuzimanjem i instaliranjem aplikacija, dugotrajna neažuriranost softvera na mobitelu, teškoće u pristupu web stranicama zbog podatkovnih postavki ili nalaženju aplikacije te nedovoljno slobodne memorije. Iz tog razloga, pokazalo se da je najbolji izbor komunikacija putem tekstualnog dopisivanja jer ona predstavlja najnižu barijeru za prihvaćanje tehnologije. Gotovo svi korisnici znali koristiti SMS i gotovo svi su imali neku od aplikacija kao što su WhatsApp i Viber. Ipak, kao idealna platforma izabran je manje korišteni Telegram, jer je najfleksibilniji, potpuno enkriptiran, otvoreniji prema developerima i zato omogućuje najlakše testiranje.

Prilikom izrade Megi korišteno je znanje stručnjaka, prvenstveno liječnika kardiologa i medicinskih sestara koje se bave kardiologijom. Razvijana je šest mjeseci, a onda je uslijedilo 12 mjeseci korištenja. U tom periodu sustav su testirala 74 pacijenta. Inicijalni broj bio je 82, no četiri su odustala jer nisu imali potrebe za mjerenjima, a četiri iz nekog drugog razloga.

Megi prikuplja podatke i prezentira ih liječniku

Jedna od prednosti koje pruža Megi je značajno skraćenje vremena koje troši liječnik prilikom pregleda. Prosječni pregled traje 22 minuta, od čega liječnik skuplja informacije 15 minuta. Ako je pacijent koristio Megi, ona će na osnovu prikupljenih podataka pripremiti informacije za liječnika i značajno skratiti vrijeme potrebno za razgovor s liječnikom kako bi komunikacija bila učinkovitija. U tom slučaju umjesto 15 minuta, za prikupljanje podataka trebat će samo četiri minute, a višak vremena može se iskoristiti za podizanje kvalitete pregleda ili uštedu kako bi se moglo pregledati više pacijenata.

Slično je i kod primjene ili promjene terapije. Megi primjerice može grafički usporediti kretanje tlaka prije i nakon terapije i na taj način prikazati je li tlak reguliran zahvaljujući lijekovima. Zahvaljujući Megi, vrijeme potrebno za podešavanje terapije može se skratiti sa šest mjeseci - koliko obično iznosi razmak između dva pregleda u takvoj situaciji - na tri tjedna. Zahvaljujući informaciji o tome je li tlak pacijenta reguliran, liječnici mogu postići puno učinkovitije korištenje svog vremena. Nepotrebne kontrole pacijenata kojima je tlak dobar mogu se odgoditi ili otkazati, dok pacijentima koji trenutno imaju problema s tlakom zahvaljujući tome mogu brže doći na red, a zahvaljujući rasterećenju može im se i posvetiti više vremena nego ranije.

Gdje je tu umjetna inteligencija?

Odgovarajući na pitanje koji dio aplikacije ima veze s umjetnom inteligencijom, CEO Mindsmithsa Mislav Malenica je pojasnio da se kod izrade aplikacije u zdravstvu ne smije krenuti od black box koncepta. Drugim riječima ako se razvija neuronska mreža, ne smije se napraviti rješenje koja je točno u 99 posto slučajeva, a u jedan posto slučajeva nije. Kako prije razvoja ne postoji set podataka s milijun razgovora s pacijentima, u takvoj situaciji treba krenuti od ljudskog eksperta i kopirati njegov način rezoniranja i ponašanja. Kad Megi počne komunicirati s pacijentima slijedi skupljanje podataka i kroz mjesece i godine na osnovu konverzacija se sustav usavršava zahvaljujući strojnom učenju. U prvoj fazi je jako važno da postoji ljudski ekspert koji pazi da nijedan algoritam, ne može napravit štetu i da se na taj način vrednuju i kasnije izmjene.

Nakon ovog projekta s hipertenzijom, najvjerojatnije će doći do razvoja digitalnih asistenata specijaliziranih za druge bolesti.

Više informacija dostupno je u PDF-u o rezultatima projekta i u donja dva videa.